Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Ton van der Giessen (Van Werven)

Onze sector verkeert qua duurzaamheid nog in de puberteit

Door alle aandacht die de multinationals naar zich toe trekken ben je wel eens geneigd te denken dat duurzaamheid vooral een onderwerp voor grote bedrijven is. Het familiebedrijf Van Werven uit Oldebroek, een gespecialiseerd dienstverlener voor de bouw en infrasector, de kunststofindustrie en energieproducenten met ruim 300 mensen in dienst, laat zien dat ook grote MKB-bedrijven veel op dit gebied kunnen bereiken.

Hoe luidt de visie van Van Werven?

Duurzaamheid zit bij Van Werven in de genen van het bedrijf. ‘Vanuit de familie is altijd de visie geweest om afvalstoffen zodanig te verwerken dat ze opnieuw gebruikt kunnen worden als grondstoffen voor nieuwe producten’, stelt Ton van der Giessen, die sinds 2011 actief is als algemeen directeur van het bedrijf. ‘We gaan niet op voorhand tot achter de komma doorrekenen wat economisch gezien het meest rendabel is. Dat kan ook niet, als je duurzaamheid serieus neemt. Maar op lange termijn is dat wel de beste oplossing. Onze visie luidt: duurzaam ondernemen met mens en techniek. We houden de economische haalbaarheid natuurlijk scherp in de gaten, maar om duurzaam te ondernemen heb je tijd en geduld nodig. En gelukkig zijn steeds meer klanten dat met ons eens.’

Wat doet Van Werven eigenlijk?

Van Werven, opgericht in 1945, is van oorsprong afkomstig uit het agrarisch loonwerk. In de loop der jaren begon het bedrijf steeds meer diensten te verlenen bij infrastructurele projecten. En daar kregen de oprichter W.J. van Werven en zijn medewerkers steeds vaker de vraag of zij het afval niet ook meteen konden meenemen. In plaats van het afval meteen naar de verbrandingsovens te brengen, besloot Van Werven eerst te kijken of hij niet nog iets met dat afval kon doen. Zo ontstond als het ware vanzelf de grondstoffenrecycling, nog steeds een van de kernactiviteiten van het bedrijf. Van Werven telt tegenwoordig vier divisies: infra en bouwstoffen, afvalinzameling en recycling, plastic recycling en biobased products. Die laatste activiteit trekt vooral de aandacht: uit groenafval produceert Van Werven biobrandstoffen zoals houtchips, scrips en shreds, maar ook compost. Het bedrijf heeft inmiddels zo’n 300 werknemers in vaste dienst en heeft gemiddeld ook nog eens 160 freelancers aan het werk, zodat het totaal uitkomt op 460. De afgelopen jaren is het bedrijf snel gegroeid door de overname van verschillende andere specialisten in Nederland en de op eigen kracht opgezette vestigingen in België en in Groot-Brittannië.

Hoe ver is Van Werven op dit moment?

Ton van der Giessen, die samen met een financieel directeur en twee telgen uit de familie de directie vormt, voelt zich als een vis in het water bij het bedrijf. ‘Ik ben zelf ook afkomstig uit de afvalsector en voel mij heel erg betrokken bij de manier van opereren’, zegt hij. ‘Wat duurzaamheid betreft kun je zeggen dat deze sector op dit moment in de puberteit verkeert. De volwassenheid bereiken we pas als de keten helemaal gesloten is. Maar wij zijn vast van plan hierbij het voortouw te nemen. Ik hoop dat ik daar in de tien jaar die ik nog heb tot mijn pensioen een behoorlijke boost aan kan geven.’ Een goed voorbeeld van hoe Van Werven te werk gaat zijn de Biobased Products. Met de reststromen die een natuurlijke oorsprong hebben, zoals groenafval, maaisel en houtchips, maakt Van Werven verschillende producten. Denk aan biobrandstoffen, biofiltermateriaal, rijbaanhout (voor tijdelijke wegen op niet-draagkrachtige ondergrond) en houtcompost. ‘Ons doel is zo min mogelijk materiaal naar de verbrandingsovens te brengen’, zegt Van der Giessen. ‘Daarbij stellen wij ons voortdurend een paar vragen: wat kun je ermee? Waar ligt de markt? Wat is het omslagpunt waarop we er geld mee kunnen gaan verdienen? Dat zijn vraagstukken die je leuk moet vinden. Als je daar geen gevoel voor hebt, gebeurt het ook niet. Maar als je het wel leuk vindt, straalt je dat ook uit. En daar zijn klanten gevoelig voor.’ ‘Met de recycling zijn wij al in de jaren tachtig gestart, het composteren doen we vanaf de jaren negentig en met het verwerken van kunststoffen zijn wij in 2006 begonnen. In die zin heeft dit bedrijf altijd voor de muziek uit gelopen. Maar wij zijn wel afhankelijk van de economische haalbaarheid. Als er geld bij moet, is het natuurlijk niet verantwoord.’ De kunststofrecycling maakt op dit moment de sterkste groei mee, vertelt Van der Giessen. ‘Dat is een activiteit die wij op West-Europese schaal uitvoeren. We hebben de kennis voor deze divisie voor 90 procent in eigen huis ontwikkeld en hebben locaties in Nederland, in Londen en in Antwerpen. Daar hebben we miljoenen in geïnvesteerd.’

Hoe kijkt de omgeving tegen Van Werven aan?

Van Werven is daarbij wel afhankelijk van het samenspel met overheid en wetenschap, stelt Van der Giessen. ‘Gelukkig komen de circulaire economie en de groene groei steeds meer bovenaan de prioriteitenlijstjes te staan’, zegt hij. ‘Dat is ook nodig, want we kunnen het niet alleen. Onze inzet wordt gelukkig ook erkend, wat blijkt uit de verschillende onderscheidingen die wij hebben gekregen. In januari van dit jaar hebben wij de Linnaeus-onderscheiding gekregen voor de onderneming van het jaar in de regio Noord-West Veluwe en Flevoland. Die is toegekend vanwege de rol die wij in de maatschappij spelen, dus dat is een belangrijke steun in de rug.’ De maatschappelijke betrokkenheid beperkt zich niet tot de productie. Van Werven is een echt familiebedrijf, vertelt Van der Giessen, waar veel mensen al jarenlang in dienst zijn. ‘We hebben er eentje die op dit moment 48 jaar voor ons werkt. Die moet de 50 gaan halen.’ Ook is het geen uitzondering dat zowel vader als zoon in dienst is. ‘We hebben er lange tijd naar gestreefd de afstand tussen werk en wonen klein te houden. Dat is belangrijk voor de cultuur van het bedrijf. Het is door de overnames de laatste jaren minder vanzelfsprekend geworden. Maar de focus ligt nog steeds over het behoud van vakkennis en verbondenheid. We doen ook veel aan opleidingen: Van Werven is een erkend leerbedrijf voor verschillende instituten.’

Hoe ziet Van der Giessen de toekomst?

Van der Giessen is optimistisch over de toekomst. Tussen 2011 en 2013 is de omzet van het bedrijf met maar liefst 30 procent gegroeid, waarvan 20 procent organisch. En dat is volgens Van der Giessen voor een groot deel te danken aan de focus op de circulaire economie. ‘ik merk dat klanten om die reden voor ons kiezen’, zegt hij. ‘Als je het puur bekijkt vanuit economische motieven, is het verbranden van kunststof afval misschien wel goedkoper. Maar toch kiest men voor ons. Dat stemt mij heel positief: kennelijk zet men de financiële overwegingen op het tweede plan. Dat sterkt ons in onze missie om het duurzaamheidsbeleid verder uit te bouwen. Kijk, voor elke kilo kunststof die wij verwerken, besparen wij 2,5 kilogram CO2-emissie. Dat zegt mij voldoende over het proces waarbij primaire grondstoffen worden gebruikt. Die olie halen ze ergens in een Arabisch land naar boven en moet zoveel stappen doorlopen voordat het gebruikt kan worden, dat de belasting voor mens en milieu te groot aan het worden is. Ik merk dat mensen zich daar steeds meer bewust van raken, niet alleen in Nederland. Natuurlijk is er nog veel te winnen, we staan nog maar aan de vooravond van wat er op het gebied van de circulaire economie gaat gebeuren. En daarom is het eigenlijk extra mooi om vanuit onze visie het voortouw te kunnen nemen.’

Hans van der Klis
www.plusbusiness.nl
Maart, 2014

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar