Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
 De stelling: 

Is de oude economie afgeschreven met de inzichten van WEconomy

Deelnemers aan het Symposium: Werken aan de WEconomy reageren op de rondvraag.
Wilt u ook reageren op deze stelling:


 Ronald de Vries   Senior Industry Analyst Rabobank International

"Volgens de inzichten van de Weconomy zullen organisatievormen die alleen nog lineair produceren niet houdbaar blijven en daarom op termijn onvermijdelijk afvallen". Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen die meer zijn gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Die uitgaan van meervoudige waardecreatie en die verbondenheid, houdbaarheid en leefbaarheid als doel hebben. Dit leidt op termijn tot het coöperatief organiseren van duurzaamheid.
Volgens de inzichten van de WEconomy is een omschakeling nodig van een lineaire economie (producten maken, gebruiken en afdanken) naar een circulaire economie (producten maken, gebruiken en hergebruiken). Dit houdt ook in dat bestaande bedrijfsmodellen moeten veranderen en er een tendens zal ontstaan van bezit naar gebruik.
Rabobank is voorstander van deze omschakeling omdat de circulaire economie de duurzame samenleving een stap dichterbij brengt. De circulaire economie is een metafoor voor een duurzame economie, een wereld zonder verspilling, verontreiniging en aantasting van natuurlijke bronnen, gebaseerd op een zo efficiŽnt mogelijk hoogwaardig hergebruik van grondstoffen en hulpbronnen. De oude economie is evenwel nog niet afgeschreven, omdat op tal van plaatsen (nog) onvoldoende sprake is van grondstoffenschaarste.

 Elena Lommers  Initiator Leaders for Economic Change Programme

Ik ben het deels eens met de stelling. Ik heb moeite met het woord 'oud'. Het zou namelijk betekenen dat WEconomy nieuwe concepten beschrijft. Weconomy gaat vooral over samenwerken, co-creatie en cooperatie. De eerste meldingen van cooperatieve bewegingen dateren echter uit het einde 18de eeuw. Weconomy houdt ook rekening met ethiek. Zowel boeddistische als hindu economics stellen ethische aspecten van ons handelen centraal. Beide stammen uit de 'oude' tijd. Ik ben het wel eens met de stelling, dat het huidige economische systeem aan het afsterven is. Ik ben het ook eens dat wij ons meer richting co-creatie en samenwerken bewegen. Maar hoe houd je rekening met een ander en hoe creer je meerwaarden, als je niet bewust bent van je eigen 'ik', je emoties en je waarde? Zonder een degelijke opleidingen, waar bewuste 'ik' in relatie staat met de omgeving, zal ieder, oud of nieuw systeem, alleen de menselijke egoisme bedienen.

 Willemien Lavooij  Segment marketeer

Ik ben ervan overtuigd dat alleen organisaties die 'aan duurzaamheid doen' ofwel 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' op termijn zullen overleven. Dit wil niet zeggen dat alles meteen radicaal anders hoeft. Maar ik denk dat alle beetjes helpen. Persoonlijk heb ik dit mogen ervaren tijdens een enorm inspirerend Traineeship van Stichting Verbeter de Wereld ('Iedereen kan de wereld verbeteren; gewoon een kwestie van beginnen.') De focus bij het Traineeship ligt vooral op het 'doen'. Met een team hebben wij vol enthousiasme het project 'Duurzaam December' opgezet. We hebben ervaren dat het daadwerkelijk in actie komen ook weer anderen enthousiasmeert (1200 deelnemers!) Ook kwamen we erachter dat steeds meer consumenten duurzame producten gaan 'eisen', dit betekent dat organisaties hier wel op moeten inspelen. Organisaties geboren in de oude economie zullen zich snel gaan aanpassen en maatschappelijke relevantie moeten aantonen om te overleven. Zo zal de oude economie langzaam overgaan in de WEconomy.

"Organisaties die 'aan duurzaamheid doen' ofwel 'Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen' gaan op termijn overleven"
Willemien Lavooij


"Rabobank is voorstander van deze omschakeling omdat de circulaire economie de duurzame samenleving een stap dichterbij brengt"
Ronald de Vries


"Een aantal economische principes putten die grondstoffen in echter recordtempo uit en ondergraven onze bestaanscondities"
Frans van der Steen

 Bas Luiting  Stichting Circulaire Economie

Ja en neen, ´t is maar net met welke bril je er naar kijkt..., In Nederland zijn ongeveer 2 miljoen mensen met duurzaamheid bezig (bron: lezing Jan Rotmans tijdens de bouwbeurs 2013), die andere 14,5 miljoen mensen (nog) niet. We moeten ons dus afvragen hoeveel mensen je nodig hebt om zo´n economie te kantelen, afgezien de invloed vanuit het buitenland. De knop moet om in het hoofd van de gebruiker EN in die van de maakindustrie. We zullen moeten wennen aan het idee dat we omschakelen van bezit naar vruchtgebruik; voor de oudere generatie wellicht moeilijk omdat we graag sparen voor bezit en voor de jongere generatie wat makkelijker omdat die in een leencultuur leven. "Paps, het is een kwestie van 'gewoon beginnen' en het succes delen; bottom up!" , zoals mijn dochter van 21 me vanmorgen aan de ontbijttafel aangaf. Ik geef haar hierin gelijk...

"De knop moet om in het hoofd van de gebruiker
EN in die van de maak-
industrie"
Bas Luiting Frans van der Steen  Directeur Haags Milieucentrum

De aarde levert grondstoffen, energie en zorgt voor ons voedsel en een veilige plek om te wonen. Een aantal economische principes putten die grondstoffen in echter recordtempo uit en ondergraven onze bestaanscondities. Denk daarbij met name aan kortetermijndenken, groeiverslaving, structurele financiŽle instabiliteit en zeer ongelijke verdeling van welvaart. Dat moet en kan anders.
De WEconomy draagt met zijn waardecreatie die verbondenheid, leefbaarheid en het sluiten van kringlopen ten doel heeft zeker bij aan de transitie naar een solidaire economie die wel binnen ecologische grenzen blijft. Toch er is meer nodig om te zorgen dat onze kinderen en kleinkinderen nog een goed leven kunnen hebben, zoals een leefstijl met afkicken van de doorgeslagen materiŽle welvaart. Minstens zo belangrijk is, om als verantwoordelijk burger en producent de politiek voortdurend aan te blijven spreken op hun verantwoordelijkheid voor het scheppen van een eerlijk speelveld voor burgers en bedrijven en het aanpakken van niet-duurzame productie.

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen


    Rondvraag: De auteursrechten van de
    rondvraag berusten bij de auteurs  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorie√ęn
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ‚Äôt Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategie√ęn
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar