Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Persberichten


20-07-2017
Energiecentrale op waterstof
Om waterstof toe te passen als brandstof in de elektriciteitsproductie onderzoeken Nuon, Statoil en Gasunie de mogelijkheden voor een eerste innovatieproject. Daarbij zou één van de drie eenheden van de Magnum-gascentrale in de Groninger Eemshaven vanaf 2023 elektriciteit kunnen produceren met waterstof. Lees verder

04-07-2017
Rotterdam breidt slim elektriciteitsnetwerk uit met 20.000 aansluiten
De uitrol, die in juni 2017 van start gaat, is binnen Europa de grootste in zijn soort. De stad wil de komende drie jaar binnen haar gemeentegrenzen 20.000 aansluitingen (smart homes, bedrijven, industrie, productie van hernieuwbare energie, enz.) op het nieuwe systeem van energy sharinggerealiseerd hebben. Lees verder

08-05-2017
112,8 miljoen euro beschikbaar voor voor Nederlandse topwetenschappers
Opnieuw krijgen zes onderzoeksteams van topwetenschappers van verschillende Nederlandse universiteiten geld om de komende jaren samen excellente wetenschappelijke onderzoeksprogramma’s op te zetten. Lees verder

01-03-2017
TU Delft start online MicroMasters program zonne-energie
In het programma wordt aandacht besteed aan photovoltaïsche energie conversie, technologieën, systemen en de integratie van photovoltaïsche systemen in microgrids. Lees verder

08-12-2016
Leiders van vandaag en morgen vragen om actie voor VN Duurzame Ontwikkelingsdoelen
Integreer circulaire economie in de onderwijsprogramma's, zorg voor een eenduidige rapportage over de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en breid de samenwerking met alle stakeholders uit. Lees verder

21-11-2016
Microsoft intensiveert quantumsamenwerking met QuTech
Microsoft heeft bekend gemaakt dat het bedrijf de investeringen in quantumonderzoek gaat verdubbelen. Microsoft is al een belangrijke private partner van QuTech. Lees verder

18-11-2016
Gebrek aan urgentie bij bedrijven met betrekking tot kritieke materialen
oewel de wereld wordt geconfronteerd met problemen met de voorraad van kritieke materialen, vertaalt zich dat niet in aanpassing van productontwerp. Lees verder

25-10-2016
Bedrijfsleven vraagt om klimaatwet
Het Nederlandse bedrijfsleven omarmt de klimaatdoelen van Parijs voor 2050 en doet een gezamenlijke oproep aan de overheid om hoge prioriteit te geven aan de versnelling van de energietransitie. Lees verder

25-10-2016
Samenwerking voor ontwikkeling blockchain toepassingen
TU Delft en ABN AMRO gaan samenwerken aan de ontwikkeling van complexere blockchain applicaties. Het streven is om binnen zes maanden een technisch werkende en veilige applicatie op te leveren. Lees verder

20-10-2016
Kabinet benoemt Blue Energy, Growboxx en Lighthouse tot Nationale Icoon
Blue Energy, Growboxx en Lighthouse zijn Nederlandse oplossingen voor wereldwijde uitdagingen op het gebied van energie, landbouw en de gezondheidszorg. Lees verder

11-10-2016
Prototyping
Het vakevent PROTOTYPING richt zich naar wie actief is in productontwikkeling, prototyping en productie in kleine volumes. Bedrijven en onderzoekscentra presenteren technologieën, materialen, tools & technieken voor het materialiseren van productconcepten. Lees verder

06-09-2016
150+ startups op de fiets langs investeerders in Amsterdam!
Op dinsdag 27 september vindt de tweede editie van Capital Tour XXL plaats. Wederom bezoeken meer dan 150 startups investeerders op hun kantoor, waar ze niet alleen een kans krijgen om te pitchen, maar vooral heel veel vragen zullen stellen. Van “Waar investeer jij in?” tot “Moet ik een pak aan tijdens het pitchen?”. Lees verder

17-08-2016
Nederlandse start-up recyclet 1 miljoen afvaltelefoons uit Afrika
In Afrika belanden jaarlijks honderden miljoenen kapotte mobiele telefoons op de vuilnisbelt. De gevolgen zijn vervuiling en gezondheidsschade, maar ook verlies van kostbare metalen zoals goud. Lees verder

14-06-2016
AFM en DNB werken samen aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie
Met de InnovationHub en het daar gepubliceerde discussiedocument over het toegankelijker toezichtregime, willen de AFM en DNB meer ruimte geven aan de positieve bijdrage van innovatie aan de concurrentie en efficiëntie van de financiële sector. Lees verder

18-05-2016
1 miljard voor Quantum Flagship
De Europese Commissie heeft voorgesteld een miljard euro beschikbaar te maken voor een Quantum Flagship, een grootschalig Europees onderzoeksprogramma voor quantumtechnologie. Lees verder

14-04-2016
Minder overheidssteun voor innovatie
De overheidssteun voor research & development (R&D) en innovatie houdt geen gelijke tred met de ontwikkeling van de aantrekkende economie. Uitgedrukt als percentage van het bruto binnenlands product (BBP), daalt de overheidssteun de komende jaren. Lees verder

04-04-2016
Onbekendheid over Wet Milieubeheer is groot
Vier op de vijf MKB- ondernemingen in Nederland is bewust bezig met energiebesparing. Echter, 45% van de ondernemers stelt niet op de hoogte te zijn van de belangrijke Wet Milieubeheer of aanpassingen daarin voor 2016. Lees verder

25-02-2016
CPB brengt effecten innovatiebeleid in kaart
Bedrijven innoveren meer als er hogere eisen worden gesteld aan belastingvoordelen voor research and development (r&d) dan nu het geval is. Extra leningen voor innovatieve projecten en startende ondernemingen zorgen voor meer innovatie dan intensivering van fiscaal beleid. Lees verder

09-02-2016
Primeur in Nederland: Beton Bewust
Onderwaterbeton met 30 procent granulaat is nog niet eerder gemaakt. De toepassing stelt bijzondere eisen aan het materiaal. Het granulaat moest gegarandeerd schoon zijn.” Lees verder

08-02-2016
Kinderen adviseren Essent over rol in de energietransitie
Kinderen gaan structureel meedenken met Essent over haar rol in de energietransitie. Missing Chapter Foundation Lees verder

23-11-2015
Amsterdam Made keurmerk
Eerste Amsterdam Made keurmerken uitgereikt door wethouder Kajsa Ollongren. Lees verder

19-11-2015
AkzoNobel wint prijs voor meest transparante jaarverslag
AkzoNobel maakt in zijn jaarverslag op heldere wijze duidelijk dat op twee van de maatschappelijke doelen die het bedrijf zichzelf stelt verbetering noodzakelijk is. Het bedrijf gaat daarnaast uitgebreid in op de oorzaak van problemen, ook als die buiten de eigen organisatie ligt. Lees verder

18-11-2015
Meer aandacht voor verantwoord belastingbeleid bij beursgenoteerde bedrijven
De VBDO stelt vast dat 45 procent van de onderzochte bedrijven op dit punt MVO-beleid heeft geformuleerd. Dat staat in schril contrast met cijfers van vorig jaar. Toen was dit nog maar bij 16 procent van de bedrijven het geval. Lees verder

11-11-2015
Regionaal warmtenet Amsterdam voor verduurzamen woningen
Uit onderzoek blijkt dat met een regionaal net op een efficiënte en duurzame manier een half miljoen woningen verwarmd kunnen worden met industriële restwarmte. Daarmee gaat de regio Amsterdam de verspilling van warmte te lijf en wordt een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk geleverd. Lees verder

03-11-2015
HEINEKEN Nederland en Wagro starten duurproef voor biogas
De proef start deze maand en duurt 6 tot 12 maanden. Beide partijen bekijken samen wat een efficiënte en effectieve manier is om de biomassa die Wagro verwerkt in te zetten voor de productie van biogas in de Afvalwater Zuiveringsinstallatie van de HEINEKEN brouwerij in Zoeterwoude. Lees verder

23-10-2015
PGGM wil de CO2-uitstoot van de gehele vastgoedportefeuille binnen vijf jaar met de helft terugbrengen
Data analyse platform GeoPhy en pensioenbelegger PGGM gaan een exclusieve samenwerking aan om de wereldwijde vastgoedportefeuilles die PGGM voor haar klanten beheert in kaart te brengen op kwaliteit en CO2 footprint. Lees verder

22-10-2015
Kingsize 3D-betonprinter
De TU/e heeft een betonprinter in gebruik genomen waarmee objecten tot elf meter lang, vijf meter breed en vier meter hoog geprint kunnen worden. De universiteit gaat samen met de bouwindustrie kennis ontwikkelen om over een aantal jaren grensverleggende en makkelijk te recyclen betonproducten te printen. Lees verder

21-10-2015
Einsteins ongelijk
“De kwantum mechanica stelt dat een deeltje, zoals een elektron, zich in twee verschillende toestanden tegelijk kan bevinden. Het kan zelfs op twee verschillende plaatsen tegelijk zijn, zolang het niet wordt waargenomen. Dit fenomeen heet ‘superpositie’. Het gaat volledig tegen onze intuitie in.” Lees verder

15-10-2015
Parasitaire wespen kunnen tellen
Nieuw onderzoek wijst uit dat deze sluipwespen in staat zijn onderscheid te maken tussen de aanwezigheid van geen, één of twee eerder gelegde eieren van haarzelf of concurrenten. Lees verder

06-10-2015
Proefvlak bio-asfalt
In anderhalf jaar tijd slaagden onderzoekers van Wageningen UR Food & Biobased Research er in samenwerking met het Asfalt Kennis Centrum (AKC) in om het idee om lignine in te zetten als bitumenvervanger, in de praktijk te brengen. Met Zeeuwse partners, waaronder aannemingsbedrijf H4A, Zeeland Seaports en Economische Impuls Zeeland, werd vervolgens besloten tot de realisatie van het proefvlak in het Zeeuwse Sas van Gent. Lees verder

30-09-2015
Prototyping 2015 geeft een blik in de R&D keuken van bedrijven als Dyson, Extremis en Barco
Prototyping is een nieuw beursconcept op 28 & 29 oktober 2015 in Kortrijk Xpo voor al wie actief is op vlak van productontwikkeling, prototyping en productie in kleine volumes. Iedereen binnen de prototyping waardeketen, vanaf het idee tot de productie in kleine volumes, komt hierbij aan bod. Lees verder

16-09-2015
Nanotechnologie maakt meetinstrumenten goedkoper en portable
Om eerst een misverstand uit de weg te ruimen: nanodeeltjes zijn niet superklein. Ze bestaan uit enkele tot miljoenen atomen of duizenden moleculen en vormen een tussenvorm tussen losse moleculen en relatief grote korreltjes; eiwitten zijn overigens ook een soort nanodeeltjes. Lees verder

10-09-2015
Startup tour voor startups op zoek naar kapitaal
Op 23 september fietsen ruim 150 startups door Amsterdam om een selectie van de meest interessante Angels, VC's en corporate ventures in hun kantoor te ontmoeten.
Lees verder

07-09-2015
Mansholt Business Award voor Simon Groot van East-West Seed
Simon Groot met zijn bedrijf East-West Seeds is een voorbeeld van hoe Nederland en een bedrijf kan bijdragen aan de ontwikkeling vanuit een duurzaam commercieel perspectief. Lees verder

02-07-2015
135 miljoen euro voor quantumtechnologie
De komende 10 jaar trekt het kabinet samen met kennisinstellingen €135 miljoen uit voor de ontwikkeling van supercomputers met exponentiële rekenkracht, de zogenaamde quantumcomputers. Met deze investering wil het kabinet de leidende positie van het Nederlandse instituut voor quantumtechnologie, QuTech uit Delft, verder versterken. Lees verder

24-06-2015
Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid
Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen vandaag de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Lees verder

10-06-2015
Onderzoekt naar kansen voor Biobased Economy Noord Nederland
De drie Noordelijke provincies in Nederland kunnen samen een grootschalige producent en leverancier worden van hernieuwbare grondstoffen voor de regionale productie van ‘groene’ chemicaliën, kunststoffen en veevoeder eiwit. Dit blijkt uit onderzoek. Lees verder

03-06-2015
Doorbraak scantechnologie: G-SPECT
De G-SPECT verbetert de scansnelheid in de hersenen tot een halve minuut en in sommige gevallen zelfs tot een fractie van een seconde. Daardoor kunnen bepaalde snelle processen nu voor het eerst in beeld gebracht worden, en blijft bewegingsonscherpte tot een minimum beperkt (minder dan 3 millimeter). Lees verder

19-05-2015
Wageningen investeert in optical mapping faciliteit voor snelle en precieze genoomanalyse
Daarmee krijgen Wageningen UR, andere kennisinstellingen en bedrijven toegang tot apparatuur waarmee nog sneller en beter het complete DNA van gewassen in kaart gebracht kan worden. Lees verder

14-05-2015
Revolutionaire Energy Train voor energieopslag
De bouw van een enorme ondergrondse zweeftreinbaan maakt het mogelijk om 10 procent van de dagelijkse elektriciteitsbehoefte in Nederland op te slaan via kinetische energie. Lees verder

22-04-2015
Raffinage van algen duurzame weg voor vervanging fossiele grondstoffen
Algen vormen een belangrijke bron voor onze grond- en fijnstoffen voor de toekomst. Daarmee ligt een groene economie die minder afhankelijk is van fossiele grondstoffen in het verschiet. Lees verder

30-03-2015
Directe aanwijzing voor positieve terugkoppeling klimaatopwarming
Een kip-ei probleem: Is het warmere klimaat tussen twee ijstijden aangejaagd door extra broeikasgassen of komt de stijging van het broeikasgasgehalte juist voor rekening van een opwarmend klimaat? Lees verder

23-03-2015
Nederland kan regierol in Europese energiemarkt pakken
Hoe zal Europa er uitzien omstreeks 2050? En vooral - hoe kunnen we nu al voorsorteren op de complexe systeemveranderingen op energiegebied en tegelijkertijd zorgen dat de Nederlandse economie er wel bij vaart? Die vraag staat centraal in ‘Het Delft Plan’: Nederland als Energy Gateway van Europa. Lees verder

12-03-2015
Sappi investeert in een proeffabriek voor nanocellulose
De Zuid-Afrikaanse papierproducent Sappi investeert in een proeffabriek voor nanocellulose op de Brightlands Chemelot Campus in Sittard-Geleen. In deze proeffabriek wordt een nieuw, energiebesparend proces voor de productie van hoogwaardige nanocellulose opgeschaald, dat door Sappi en Edinburgh Napier University is ontwikkeld. Lees verder

03-03-2015
Onderzoekers leggen verband tussen klimaatverandering en voedselveiligheid
Onderzoekers van Wageningen University en de Universiteit Gent (B) stellen in een Europese studie dat er vaak een relatie is tussen langetermijnveranderingen in temperatuur en neerslag en besmetting van groente en fruit. Lees verder

10-02-2015
Nieuwe inzichten in bioraffinage
Nieuw onderzoek naar de omvang van fossiele en biobased markten levert interessante inzichten op én bewijs voor marktkansen van bioraffinage, concluderen onderzoekers van Wageningen UR. Door het volume en de waarde van grondstoffen en hun producten met elkaar te vergelijken, geven onderzoekers inzicht in kansen voor biobased markten. Bedrijven en overheden kunnen zo scherpere economische- en beleidsafwegingen maken. Lees verder

03-02-2015
Overheid besteedt minder aan onderzoek ondanks intensiveringen
Ook al heeft de overheid voor de komende jaren extra geld uitgetrokken voor onderzoek en innovatie, toch zullen de uitgaven dalen. De ministeries geven in de jaren 2013, 2014 en 2015 ongeveer 6 miljard euro uit per jaar. In 2019 is dat nog maar 5,5 miljard euro. Een daling van bijna 8%. Lees verder

27-01-2015
‘Refurbished’ producten kunnen consumentenwaardering voor nieuwe producten verminderen
Gebruikte artikelen zoals bijvoorbeeld printercartridges of tablets worden steeds vaker hersteld of vernieuwd om vervolgens verkocht te worden tegen een lagere prijs dan het gloednieuwe product. Bedrijven kunnen deze zogenoemde ‘refurbishing’ beter aan de concurrent overlaten. Lees verder

23-01-2015
Substantiële vermindering van plastic tasjes
Winkels kunnen veel minder draagtassen uitgeven als ze klanten stimuleren om vaker een eigen, herbruikbare draagtas mee te nemen, of als ze geld voor een tasje vragen. Lees verder

21-01-2015
Overheidsingrijpen bij nieuwe biotechnologische ontwikkelingen werkt vaak averechts
Overheidsregels rond biotechnologie en genetisch gemodificeerde gewassen leiden vaak tot substantieel hoge investeringskosten. Die trend leidde zelfs tot schade aan duurzame ontwikkeling uit oogpunt van milieu en volksgezondheid. Lees verder

12-12-2014
Amsterdam op de vierde plaats van concurrerende steden ter wereld
Vooral dankzij goede gezondheidszorg, een prettige leefomgeving, lage criminaliteit, hoogwaardige technologische infrastructuur, veel hogeropgeleiden en de nabijheid van Schiphol behoort Amsterdam tot de top-4 van meest concurrerende steden van de wereld. Lees verder

13-11-2014
Positieve ontwikkeling van duurzame beleggingsproducten
In 2013 groeide het door Nederlandse particulieren geplaatst vermogen in duurzame spaarproducten en beleggingsfondsen met 11 procent tot een omvang van 25,1 miljard euro. Lees verder

28-10-2014
LED-verlichting kan het energieverbruik in glastuinbouw sterk terugdringen
Afgezien van het energieverbruik, waar nog veel te winnen valt, loopt de Nederlandse glastuinbouw vooruit op de rest van de wereld. Toch blijft de vraag naar innovaties, duurzame productie, naar gezonde groente, gezond fruit en mooie bloemen van hoge kwaliteit onverminderd hoog. Lees verder

07-10-2014
ECOFORTO de duurzamere betonsteen
MBI, de grootste betonsteenproducent van Nederland, heeft zijn productieproces volledig verduurzaamd. Door volgens een nieuwe formule stenen te maken met 30 procent minder cement, daalt de CO2-uitstoot in de hele betonketen met 35 procent. Lees verder

25-08-2014
Beursgenoteerde bedrijven hebben weinig aandacht voor verantwoord belastingbeleid
“Beursgenoteerde bedrijven die een verantwoord belastingbeleid hebben ontwikkeld, zijn moeilijk te vinden.” Dat zegt Giuseppe van der Helm, VBDO. Lees verder

24-08-2014
Kunstmatig virus maakt aflevering van nieuwe generaties medicijnen effectiever
Dit kan gebruikt worden om in de toekomst nieuwe generaties medicijnen, bestaande uit grote biomoleculen, langs natuurlijke weg ‘in te pakken’ en af te leveren in zieke cellen. Lees verder

02-07-2014
Grenoble: eerste Smart City
Grenoble wordt door het project de eerste Smart City ter wereld. Het Citélib/Ha:Mo car sharing programma is een samenwerking van Toyota met een aantal Franse overheden (stad Grenoble, regio Grenoble-Alpes) en bedrijven zoals Métropole, Citélib en EDF met dochterbedrijf Sodetrel. Lees verder

19-06-2014
Climate App: de nieuwe tool voor wereldwijde stedelijke klimaatmaatregelen
Hoe maken we steden bestand tegen overstromingen, heviger neerslag, droogte en hitte? Stedenbouwkundigen, ingenieurs, beleidsmakers en belangenorganisaties staan steeds vaker voor de uitdaging om steden bestand te maken tegen klimaatverandering. Lees verder

05-06-2014
Duurzame algenteelt krijgt vaste voet aan de grond
Vier jaar na de eerste optimistische berekeningen blijkt de experimentele teelt van algen te voldoen aan de verwachtingen. De productiekosten zijn inmiddels meer dan gehalveerd, terwijl de opbrengst van enkele oogstcomponenten de kosten al overstijgt. Lees verder

20-05-2014
Samenwerkingsverband infrabeheerders NGInfra ontwerpt infrastructuur van de toekomst
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) juicht het toe dat infrabeheerders op zoek gaan naar innovatieve oplossingen voor infrastructurele vraagstukken. Lees verder

12-05-2014
Studenten TU Delft presenteren tweede huid voor een ruimer en energieneutraal rijtjeshuis
Met het aanbrengen van een tweede huid laten de studenten zien hoe deze bestaande woningen energieneutraal kunnen worden gemaakt en er tegelijkertijd extra woonruimte kan worden gecreëerd. Lees verder

29-04-2014
Warmtepijp brengt Rotterdamse havenwarmte naar glastuinbouw Westland
In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt onderzocht of en hoe het glastuinbouwgebied Westland in de toekomst verwarmd kan worden met havenwarmte via een warmtepijp. Lees verder

25-04-2014
Verpakkingsmateriaal FrieslandCampina afkomstig uit duurzaam beheerd bos
FrieslandCampina gebruikt voortaan wereldwijd voor de verpakking van haar producten zo veel mogelijk materiaal dat gemaakt is van papier- en hout dat aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Lees verder

10-03-2014
Innovatie: een mind-set en een must
Toespraak van minister-president Mark Rutte op de Innovation Convention 2014 in Brussel op 10 maart 2014. Lees verder

10-03-2014
Wetenschap als banenmotor van duurzame economie
Wetenschappers bundelen in dit onderzoeksprogramma hun denkkracht om samen met het bedrijfsleven, de overheid en NGO’s de concurrentiepositie van Nederland op een duurzame manier te verbeteren. Lees verder

03-03-2014
Stoomlevering Twence aan AkzoNobel meer dan 2 miljoen ton
Door de afname van Twence-stoom bespaarde AkzoNobel afgelopen drie jaar circa 190 miljoen m3 aardgas Lees verder

28-02-2014
Bedrijven verdienen investeringen in innovatie ruimschoots terug
Nederlandse bedrijven die inzetten op innovatie doen het aanmerkelijk beter dan andere bedrijven. Hun omzet- en winstverwachtingen voor 2014 zijn veel rooskleuriger dan die van de rest. Lees verder

19-02-2014
Bedrijven soms nog huiverig om integrated reporting te omarmen
Bedrijven zijn nog huiverig om integrated reporting te omarmen, zo blijkt uit onderzoek van ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Een meerderheid van de ondernemingen neemt een afwachtende houding aan, zo stellen de onderzoekers vast. Lees verder

04-02-2014
Herman Wijffels Innovatieprijs 2014
We zoeken concrete, kansrijke en duurzame innovaties in technieken, diensten, processen en in organisatievormen of producten. Lees verder

24-01-2014
Jonge leiders vragen meer innovatie en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Dit blijkt uit de jaarlijkse Millenial Survey van Deloitte onder Generatie Y (jonge werknemers geboren na 1980). Lees verder

17-01-2014
Global Challenges | Dutch Solutions
Sprekers voor TEDxBinnenhof 2014 bekendgemaakt. Lees verder

13-12-2013
DSM en Natuurmonumenten leggen fundament voor biomassa samenwerking in Nederland
DSM en Natuurmonumenten gaan samen op zoek naar een partner die de vrijkomende biomassa bij het beheer van natuurgebieden wil gebruiken als grondstof voor het produceren van bijvoorbeeld energie. Lees verder

09-12-2013
Philips wint de VBDO Verantwoord Ketenbeheer Award 2013
Philips heeft voor het zevende achtereenvolgende jaar zijn toppositie weten te behouden en wederom de hoogste score behaald in de benchmark. Philips was winnaar in 2007, 2008 (ex aequo met Unilever), 2010, 2011 en 2012 (ex aequo met DSM). Lees verder

09-12-2013
Duurzame bedrijven weten nog niet hoe met dwarsliggers om te gaan
Bedrijven die hun productieketens willen verduurzamen, weten veelal niet goed hoe om te gaan met toeleveranciers die niet goed meewerken. Dat is één van de constateringen die de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) doet in de maandag 9 december gepubliceerde jaarlijkse Benchmark Verantwoord Ketenbeheer. Lees verder

28-11-2013
Vijf cleantechbedrijven zijn genomineerd voor de WNF Cleantech Star Award 2013
Deze hightech-ondernemingen hebben internationaal kansrijke innovaties ontwikkeld op het gebied van duurzame energie en biobased economie. De winnaar wordt 11 december bekend gemaakt tijdens de Clean Tech Business Day in Eindhoven door André Kuipers. Lees verder

28-11-2013
DSM ontvangt Erasmus Innovatie Award 2013
DSM toont aan dat innoveren, en niet alleen innoveren op technologisch gebied, noodzakelijk is om continuïteit na te streven. Lees verder

14-11-2013
Ricoh Nederland is winnaar Duurzaam Werken Award 2013
Volgens de jury is Ricoh een goed voorbeeld van een organisatiebrede invoering van een eigen variant van Het Nieuwe Werken. Lees verder

13-11-2013
Economie wordt groener, maar niet op elk vlak
Met de publicatie ‘Green growth in the Netherlands 2012’ wordt een samenhangend overzicht gepresenteerd van de staat van groene groei in Nederland aan de hand van 33 indicatoren. Lees verder

12-11-2013
7 nieuwe Green Deals ondertekend op de Innovatie-estafette 2013
Op de Innovatie-estafette op 12 november zijn 7 nieuwe Green Deals ondertekend. Lees verder

11-11-2013
DSM CIO Rob van Leen ontvangt Accenture Innovator of the Year award 2013
De award wordt dit jaar voor het eerst toegekend aan de persoon ‘die de afgelopen jaren een buitengewone bijdrage heeft geleverd aan innovatie in Nederland’. Rob van Leen is verantwoordelijk voor de globale innovatie agenda van DSM. Lees verder

01-11-2013
Werkgevers: structureel meer aandacht voor duurzaamheid in onderwijs noodzakelijk
Ruim driekwart van de Nederlandse werkgevers vindt dat het onderwijs structureel meer aandacht moet besteden aan duurzaamheid als onderdeel van iedere opleiding. Dit is de belangrijkste conclusie van het eerste nationale onderzoek naar de verwachtingen van werkgevers over het thema duurzaamheid in het onderwijs. Lees verder

24-9-2013
Kinderen tekenen Waterspaarders-akkoord om Nederland korter te laten douchen
Ruim twee weken na het ondertekenen van het SER Energie-akkoord tussen overheid, energiebedrijven, het bedrijfsleven en NGO’s, ondertekenden kinderen vandaag het WaterSpaarders-akkoord met vijf organisaties die hen gaan helpen met een nieuwe beweging om energie te besparen. Lees verder

06-9-2013
TNO en HCSS richten Expertisecentrum Grondstoffen op
Het Expertisecentrum Grondstoffen gaat functioneren als nationale grondstoffen- en materialenmonitor en vraagbaak en staat daarom nadrukkelijk open voor andere partners en partijen.
Lees verder

28-8-2013
Energieakkoord voor duurzame groei in eindfase
De betrokken organisaties zullen pas na de raadpleging van hun achterbannen nader op de inhoud van het akkoord ingaan.
Lees verder

29-7-2013
TU Delft verbetert productie van waterstof uit zonlicht
De TU Delft heeft samen met het Helmholtz-Zentrum Berlin de productie van waterstof uit zonne-energie een stap vooruit geholpen. De onderzoekers publiceren op maandag 29 juli over hun bevindingen in de online editie van Nature Communications.
Lees verder

1-7-2013
Ten Cate NV : Koninklijke Ten Cate NV neemt eerste digitale inkjetmachine in gebruik
De ingebruikname markeert de officiële overgang van analoge naar digitale veredeling van technisch textiel.
Lees verder

1-7-2013
ECN schrijft Europese norm voor groene producten
ECN is door de Europese Commissie uitgekozen om de norm te schrijven voor het meten van het gehalte aan biomassa in groene producten. Lees verder

22-6-2013
Bedrijfsleven en overheid zetten stap naar duurzame economie
Een groep van 13 grote Nederlandse bedrijven, ngo’s en de overheid wil zichtbaar maken hoe groot de impact op en afhankelijkheid is van natuur, milieu en de gezondheid van mensen. Lees verder

11-6-2013
Sloopauto bijna geheel hergebruikt
Volgens expertisecentrum ARN wordt 96 procent van het totale gewicht aan sloopauto's in Nederland gerecycled, zo meldde het woensdag. Volgens ARN wordt 83,7 procent van een afgedankte wagen direct hergebruikt als een product of een materiaal. Lees verder

25-5-2013
Ontketening van de kracht van de circulaire economie
Met daarin een overzicht van de algemene richting en te nemen stappen door overheid, bedrijfsleven, wetenschap en NGO’s om de kracht van een circulaire economie versneld te ontketenen. Lees verder

23-5-2013
Samenwerking World Vision en DSM: doorbraak in het bestrijden van armoede
De twee organisaties gaan de komende drie jaar de voeding verbeteren voor 150 miljoen van de meest kwetsbare kinderen in de wereld. Een vooruitstrevende en vernieuwende samenwerking om kindersterfte tegen te gaan. Lees verder

14-5-2013
Havenbedrijf Amsterdam ontvangt internationale duurzaamheidsprijs
Met deze nieuwe prijs behoort het havenbedrijf tot de wereldwijde top van duurzame zeehavens. Lees verder


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar