Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Over Plusbusiness.nl  Wil de lezer informeren en inspireren over duurzame innovatie


  Verzorgt op maat in company training Design Thinking
Valorisatie* leidt tot nieuwe bedrijvigheid en een verbeterde innovatiekracht van bestaande bedrijven.
Kennis en creativiteit is belangrijk voor de Nederlandse economie en maatschappij. Economische prestaties en welvaartsontwikkeling worden steeds meer bepaald door ons vermogen om kennis beschikbaar te stellen voor de maatschappij en toe te passen in nieuwe producten, processen en diensten.

* Kennisvalorisatie is het proces van waardecreatie uit kennis, door kennis geschikt en/of beschikbaar te maken voor economische en/of maatschappelijke benutting en te vertalen in concurrerende producten, diensten, processen en nieuwe bedrijvigheid.

De definitie hierboven vat valorisatie mooi samen. Hij wordt gehanteerd door de overheid sinds 2009. Het ministerie van OCW schrapte in 2011 het woord ‘concurrerend’.


"Succesvolle innovatie vraagt om
transparante dwarsverbindingen"

                                Quote: Ruud van Velthoven, initiator Plusbusiness.nl

Onze doelgroep

Plusbusiness.nl is een platform voor sustainable business professionals: jong&oud, man&vrouw, van zzp-ers tot multinationals, van idealisten tot pragmatici (uit noodzaak vanwege de schaarste aan grondstoffen) e.a. Op www.plusbusiness.nl vertellen we verhalen over wie, over hoe en waarom ondernemers en wetenschappers bezig zijn met sustainable business in theorie of in de praktijk. Plusbusiness.nl is inspirerend & onafhankelijk.


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen
      Over plusbusiness.nl
      Nettiquette column
      Onze doelgroep
      Auteursrecht
      Privacy
      Disclaimer
      Vrijwilligers

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar