Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Milieubarometer

Stichting Stimular

De Milieubarometer is een veelzijdig instrument waar ruim 2500 bedrijven de milieuprestatie van hun bedrijf mee inzichtelijk houden.
De Milieubarometer is een handig instrument om de milieuprestatie en CO2-footprint van uw bedrijf te meten. Ruim 70 gemeenten bieden bedrijven daarom een gratis startabonnement aan op de Milieubarometer. Ook wordt de Milieubarometer vaak gebruik om de prestaties van groepen bedrijven met elkaar te vergelijken.
Na het invullen van uw milieugegevens van energie, afval, water, emissies en vervoer vertaalt de Milieubarometer deze in heldere grafieken en een CO2-footprint. U ziet hoe u scoort op het gebied van milieu en waar uw prioriteiten liggen voor het boeken van milieuwinst. Maar de Milieubarometer biedt nog meer: inzicht in uw milieukosten, kengetallen en een overzicht van maatregelen om mee aan de slag te gaan.


De Milieubarometer biedt u:

• Een nulmeting en vergelijking met branchegenoten
• Een actielijst om milieu en kosten te sparen
• Een CO2-footprint (o.a. bruikbaar voor de CO2-Prestatieladder)
• Een optie om uw CO2-footprint direct openbaar te maken
• Een mooi rapport
• Een milieuregistratie waarover certificeerders enthousiast zijn
• Veel flexibiliteit, zowel bij het invullen als bij het samenstellen van rapportages


De Milieubarometer leidt met het extra in zicht snel tot minder kosten en een betere milieuprestatie.

Veel bedrijven gebruiken de Milieubarometer om hun CO2-footprint te monitoren. Ook kan de Milieubarometer daarvoor gebruikt worden voor de CO2-Prestatieladder.
De CO2-footprint kan aan opdrachtgevers of klanten die daar steeds meer om vragen meegegeven worden.

De Milieubarometer is ontwikkeld door Stichting Stimular. Meer informatie vindt u op www.milieubarometer.nl   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar