Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

klimaatverandering


Nieuwe bossen voor Afrika

'Forests for the future, New forests for Africa!' is de naam van een nieuwe beweging, die is gestart door Form International, Form Ghana, de Ghana Forestry Commission, Nyenrode Universiteit en het Amerikaanse World Resources Institute.
Het opnieuw aanplanten van bossen kan een grote rol spelen in het behalen van de klimaatdoelen die in Parijs zijn afgesproken. Investeerders zijn nu aan zet. "Hoewel we moeten blijven proberen om ontbossing tegen te gaan, kan het opnieuw beplanten van percelen bos die eerder gekapt zijn een flinke bijdrage leveren aan het gevecht tegen klimaatverandering", stelt Kofi Annan, die zich met zijn Kofi Annan Foundation sterk maakt voor een eerlijkere en veiligere wereld. Tijdens de Klimaatconferentie in Parijs was hij een warm pleitbezorger van het akkoord. Ook Paul Hol, directeur van het Nederlandse bosbouwbedrijf Form International, was in Parijs. "Ieder jaar verliest het zuidelijk halfrond 15 miljoen hectare bos. Opnieuw aanplanten is van levensbelang. Dat moet duurzaam gebeuren. En als je er draagvlak voor wilt krijgen, moet het ook economisch aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld door de verkoop van hout. Wij beheren in Ghana een gebied van 20.000 hectare met een degelijk rendement. Een goed business model is cruciaal om werkelijk succesvol te zijn."
22 januari 2016


Nederland middenmoter in klimaatadaptatiebeleid

Wageningen University
Nederland staat op een schamele middenpositie als het gaat om het invoeren van beleidsinitiatieven om zich aan te passen aan klimaatverandering. In de periode 2010 – 2014 zijn er weinig veranderingen in initiatieven waargenomen om de kwetsbaarheid voor klimaatverandering te verminderen of kansen te vergroten. Waar toplanden als Portugal, Spanje, VK en de Scandinavische landen de maximale score van 19 behalen, scoort Nederland ‘slechts’ 15 punten. Een internationaal team met onder andere onderzoekers van Wageningen University publiceerde de stand van zaken met de COP21 klimaatconferentie in Parijs in het vooruitzicht deze week in Nature Climate Change. Hoog scorende landen zijn Portugal, Noorwegen, Zweden, Canada, Spanje en het Verenigd Koninkrijk, alle met de maximale score. Op papier laat Kazachstan de meeste vooruitgang zien, van 3 naar 17 punten. De sterke toename in sommige landen is deels te danken aan de gebruikte onderzoekmethode, die vooral gericht is op spreiding van adaptatie-initiatieven en minder op de daadwerkelijke kwaliteit van de maatregelen.

11 november 2015


Obama presenteert ambitieus klimaatplan

CO2-uitstoot van de energiesector met 32 procent verminderen
Concreet wil Obama de CO2-uitstoot van de Amerikaanse energiesector de komende vijftien jaar met 32 procent verminderen - wat een terugkeer naar het niveau van vóór 2005 betekent. De krachtcentrales zorgen voor één derde van de totale CO2-uitstoot in de VS. Tegelijkertijd zet Obama hoog in op hernieuwbare energiebronnen. Wat nieuw is. In het verleden zei hij dat de Amerikaanse regering altijd van steenkoolcentrales naar milieuvriendelijker gascentrales wilde omschakelen, maar hij vermeldde nooit expliciet dat hij op wind- en zonne-energie wil inzetten. In de praktijk wil Obama elke afzonderlijke staat doelstellingen opleggen en ze tegelijkertijd verplichten tot een duidelijk plan om die stap voor stap te bereiken. Maar de medewerking die hij daarvoor nodig heeft, krijgt hij vooralsnog niet: verschillende gouverneurs hebben al laten weten de plannen van de president simpelweg te zullen negeren. Het verzet is enorm, zeker vanuit de energiesector zelf en vanuit de steenkoolproducerende staten. Die stellen onomwonden dat Obama "een oorlog aan steenkool" verklaard heeft, en dat zijn milieuoffensief jobs zal kosten. Wellicht volgt een stortvloed aan juridische procedures.

Zie ook de video presentatie


Nederlands satellietinstrument Tropomi meet smog op stadsniveau

TROPOMI is een Nederlands initiatief
TROPOMI is een Nederlands satellietinstrument dat zeer nauwkeurige gegevens gaat leveren van onze atmosfeer. Na zijn lancering in 2015 levert de spectrometer (van UV tot nabij infrarood) gegevens die ons een beter begrip geven van ons klimaat. Dit maakt maatregelen mogelijk om onze planeet gezond te houden. TROPOMI’s dagelijkse mondiale metingen met hoge resolutie geven inzicht in luchtvervuiling, broeikasgassen, methaan en het gat in de ozonlaag. Met de tien bij tien kilometer resolutie kan vervuiling direct naar de bron worden herleid. Tegelijkertijd stelt het instrument landen in staat om toe te zien op de naleving van klimaatverdragen, zoals het Montreal Protocol. Door OMI’s hoge resolutie en grote kijkhoek te combineren met SCIAMACHY’s grote golflengtegebied, kan TROPOMI een ongekende hoeveelheid cruciale informatie verzamelen over de kwetsbare aardatmosfeer. Naar schatting gaat het om zes keer meer atmosferische data dan nu in de hele wereld beschikbaar is. SRON en TNO maken het innovatieve ‘immersed grating’ voor dit instrument. De wetenschappelijke leiding is in handen van KNMI en SRON. Het KNMI maakt ook een aantal praktische toepassingen mogelijk: online kaarten van luchtvervuiling, die in Google Earth geïntegreerd kunnen worden en een signalering van vulkaanpluimen ten behoeve van de luchtvaartmaatschappijen.


Urgenda wint klimaatzaak voor beter Nederlands klimaatbeleid

Nationaal en internationaal grote blijdschap om doorbraak voor klimaat
Den Haag, 24 juni 2015 – Urgenda en negenhonderd mede-eisers wonnen vandaag de klimaatzaak en dwingen stringenter klimaatbeleid af bij de Nederlandse Staat. De Haagse rechtbank heeft de eisers in het gelijk gesteld en de overheid moet nu meer en effectievere klimaatacties ondernemen om het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale uitstoot te verminderen. Het is de eerste keer dat een rechter een Staat verplicht om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Internationaal betekent deze uitspraak een steun in de rug voor alle klimaatzaken in andere landen.

Lees hier het volledige Persbericht


Plant for the Planet

Campagne voor 1,4 miljard bomen
Op de website van de campagne "Plant for the Planet" kunnen deelnemers beloven één of meerdere bomen te planten. Voorlopig staat de teller op 160 miljoen beloofde bomen, 191.000 bomen zijn al geplant. Ook landen hebben zich geëngageerd, zoals Marokko, dat 27 miljoen bomen zal planten in de loop van dit jaar. Bomen en bossen gaan de klimaatverandering tegen omdat ze koolstofdioxide (CO2) absorberen. Alle bossen samen houden 283 gigaton aan C02 vast, wat 50 procent meer is dan de CO2 die opgeslagen wordt in de atmosfeer. Als de bossen verdwijnen, komt er meer CO2 in de atmosfeer terecht. Elk jaar verdwijnen 13 miljoen hectare bossen, wat overeen komt met de oppervlakte van Griekenland of Nicaragua. Om het verlies goed te maken zouden er elk jaar 1,4 miljard bomen moeten worden geplant.


Directe aanwijzing voor positieve terugkoppeling klimaatopwarming

Wageningen University
Een kip-ei probleem: Is het warmere klimaat tussen twee ijstijden aangejaagd door extra broeikasgassen of komt de stijging van het broeikasgasgehalte juist voor rekening van een opwarmend klimaat? Een internationaal onderzoeksteam onder leiding van Egbert van Nes van Wageningen University ziet een oorzakelijk verband tussen de stijgende temperaturen op aarde en rijzende concentraties broeikasgassen. Het aandeel broeikasgassen (CO2) in de atmosfeer blijkt in het verleden in warme tijdperken hoger te zijn geweest dan tijdens de koude ijstijden, zoals ingesloten gasbelletjes in ijskernen uit de IJstijd uitwijzen. Tot nu toe was het echter niet mogelijk om oorzaak en gevolg te onderscheiden.

Lees verder


Impact klimaatverandering op supply chains worden meetbaar

Carbon Disclosure Project (CDP)
Zeventig procent van de bedrijven denkt dat klimaatverandering hun omzet beïnvloedt. Een risico dat wordt versterkt door een kloof tussen de prestaties van het duurzaam ondernemen van multinationals en hun leveranciers. Het vormt een bedreiging voor wereldwijde supply chains. Dit blijkt uit onderzoek van het Carbon Disclosure Project (CDP).
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van 2.415 bedrijven, waaronder 2.363 leveranciers en 52 grote inkooporganisaties, die CDP Supply Chain leden zijn. De klimaatverandering brengt op korte termijn risico's voor bedrijven met zich mee, blijkt uit het rapport. De helft van de bedrijven geeft aan dat droogte of extreme regenval nu al een negatief effect op bedrijfsvoering hebben, of naar verwachting binnen vijf jaar.
Het CDP heeft jarenlang CO2 uitstoot gegevens verzameld van 's werelds grootste bedrijven en zo de impact van de klimaatverandering op corporate supply chains meetbaar maakt. Walmart, EADS, Ford, Jaguar Land Rover, L'Oreal, Nestle, Unilever, Philips, Coca-Cola, Pepsi, Colgate Palmolive en Vodafone deden onder meer mee met het onderzoek. De meeste bedrijven komen uit Noord-Amerika (1.261), gevolgd door Europa (665), Azië (239), Latijns-Amerika (215) en de rest van de Wereld (45).

Downloads:

U kunt hier het rapport is downloaden


VS en China bereiken akkoord over nieuwe klimaatdoelen

Beperken van CO2-uitstoot.
De Verenigde Staten en China, die samen verantwoordelijk zijn voor bijna de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot, hebben afspraken gemaakt over het terugdringen van de productie van het broeikasgas. President Obama maakte bekend dat de VS veel sneller de vervuiling wil terugdringen dan aanvankelijk gepland was. Het nieuwe doel is het reduceren van de uitstoot met 26 tot 28 in 2025, in vergelijking met het niveau van 2005. Eerder tijdens zijn presidentschap stelde Obama zich tot doel de uitstoot met 17 procent te hebben verminderd in 2020. De Chinese president Xi Jinping heeft geen percentage genoemd. Hij zei dat het hoogtepunt van de uitstoot in China in 2030 moet liggen, en indien mogelijk eerder. De uitstoot in China groeit nog steeds. Hij zei ook dat China andere energiebronnen wil aanboren.


Havenbedrijf gaat voor vermindering CO2-uitstoot

Havenbedrijf Rotterdam gaat de vermindering van CO2-uitstoot door de scheepvaart stimuleren. Het onderzoekt hoe het huidige ‘incentives’-programma moet worden aangepast dan wel uitgebreid.
Het Havenbedrijf zet zich in om Rotterdam, de duurzaamste haven in zijn soort te laten zijn. Het ondersteunt onder andere de transitie van stookolie naar LNG als brandstof voor de scheepvaart en het stimuleert duurzame scheepvaart. Daartoe heeft het enkele jaren geleden samen met andere Noordwest-Europese havens onder de paraplu van World Ports Climate Initiative (WPCI) de ESI (Environment Ship Index) opgericht. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer op het gebied van de uitstoot van luchtverontreiniging (NOx en SOx). Op dit moment hebben meer dan 2600 zeeschepen een ESI certificaat en geven 25 organisaties, voornamelijk havens, incentives. Het Havenbedrijf geeft een premie ter waarde van ongeveer 5 procent van het havengeld aan schepen die voldoen aan bepaalde eisen. Vorig jaar betaalde het Havenbedrijf ongeveer € 1,8 miljoen aan ESI-incentives.   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar