Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Innovatieradar

Kansen creëren door businessinnovatie

Bij Innovatie denken veel bedrijven alleen aan productinnovatie. Het innovatieradar laat zien dat bedrijven op twaalf manieren kunnen vernieuwen. Vernieuwing is de essentie van het succes van een succesvolle onderneming. Mohanbir Sawhney, Robert C. Wolcott en Inigo Arroniz introduceerde de term businessinnovatie, dat zij breed definiëren als het creëren van substantiële nieuwe waarde voor klanten – en daarmee voor het bedrijf – door één of meer dimensies van het businesssysteem op creatieve wijze te veranderen. Businessinnovatie gaat over het scheppen van nieuwe toegevoegde waarde en niet over nieuwe dingen. Bedrijven moeten bij hun innovatie-inspanningen proberen high-impact-dimensies te creëren voor hun afnemers.Door de dimensies van het innovatieradar is innovatie niet meer een ad-hoc aangelegenheid maar biedt een innovatiecyclus met een langdurige aanpak waarmee de onderneming een toegevoegde waarde op strategisch niveau voor haar afnemers kan creëren. Excelleren op twaalf dimensies is niet haalbaar.

1. Aanbod (wat)

Het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten die voor de afnemers zorgen voor toegevoegde waarde.

2. Platform

Elk product of dienst kan als uniek verkocht worden. Vele product of diensten bestaan uit componenten of modules. De dimensie platform kijkt of deze componenten of modules in meerdere producten of diensten gebruikt kunnen worden. Door een andere combinatie van modules een ander product of dienst creëren en hiermee een andere toegevoegde waarde voor de klant te bieden.

3. Oplossingen

Een oplossing is een op maat gesneden, geïntegreerde combinatie van producten, diensten en informatie waarmee een probleenm voor de klant wordt opgelost. Innovaties op het gebied van oplossingen creëert waarde voor klanten via de assortimentsbreedte en integratie van de verschillende producten of componenten.

4. Klanten (wie)

Innoveren in de klantendimensie betekent dat je niet ingevulde klantenbehoeften ontdekt en nieuwe segmenten toevoegt of nog niet ingevulde behoeften vervult.

5. Klantenervaring

Deze dimensie omvat alles wat een klant ziet, voelt, hoort en op andere manieren ‘beleeft’. Innovatie in deze demensie heeft betrekking op de manier waarop de onderneming met de klant interacteert.

6. Toegevoegde waarde

De toegevoegde waarde geeft alle inkomstenstromen weer. Deze waarde bestaat niet per definitie uit geld. Naamsbekendheid, imago, en marktaandeel zijn belangrijke factoren.

7. Proces (hoe)

Deze dimensie omvat alle activiteiten die nodig zijn om toegevoegde waarde te realiseren, te communiceren en te leveren aan haar afnemers. Procesinnovatie is het herontwerpen van operationele processen om de efficiëntie en/of kwaliteit te verbeteren.

8. Organisatie

Bij organisatie-innovatie gaat het om het veranderen van de vorm, de functie of het herdefiniëren hoe de organisatie de processen aanstuurt en ondersteunt.

9. Voorraadketen

Voorraadketen houdt in dat een bedrijf deze informatiestroom stroomlijnt, verandert of de samenwerking tussen de verschillende partijen versterkt vanaf de bron tot aan de levering.

10. Aanwezigheid (waar)

Innovatie in deze dimensie betekent dat er nieuwe distributiekanalen of innovatieve ‘punten van aanwezigheid’ worden aangeboden of dat bestaande kanalen op creatieve manieren worden aangepast.

11. Netwerken

Elke onderneming en haar producten en diensten zijn verbonden in netwerken met klanten. Samen met de partijen in het netwerk kan de onderneming middels networking-innovatie de toegevoegde waarde verhogen.

12. Merk

Een merk wordt gevormd door symbolen, namen en kleuren waarmee de onderneming haar belofte communiceert aan haar afnemers. Met merkinnovatie kan een merk worden uitgebreid en benut in nieuwe marktsegmenten.
   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar