Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

  Inleiding:...........•  Eerste Wet:................................
   Koers Op Je Gevoel

•  Tweede wet:...............................
   Gebruik Je Persoonlijke Kracht
•  Derde wet:.................................
   Wees Bewust Van Emoties

•  Vierde Wet:................................
   Stel Je In Op Kansen
•  Vijfde Wet:................................
   Ontwikkel Je Eigen Visie

•  Zesde Wet:................................
   Verplaats Je In De Ander•  Zevende Wet:............................
   Experimenteer Er Op Los
   De Ideeënstroom:......................

De zeven wetten voor innovatie

De 7 wetten worden geïntroduceerd en vormen in onderlinge samenhang een aanpak van innovatie op de menselijke maat. Die berust op zeven kernwaarden, zoals empathie. Bij innovatie is empathie het vermogen om je in te leven in klanten en problemen die zich in de samenleving voordoen. Door de persoonlijke aanpak kunnen de 7 wetten ook op jezelf worden toegepast en zo kun je zelf de 3 A’s vervangen door de drie V’s. Die A’s en V’s worden benoemd en zij vormen als het ware het spanningsveld waarbinnen innovatie zich afspeelt. Ga naar de inleiding

Koersen Op Je Gevoel vormt de eerste wet die is gebaseerd op het inzicht dat intuïtie bestaat uit vergeten rationaliteit. Het is belangrijk om ruimte te geven aan intuïtie en bij aanvang van het innovatieproces al zo veel mogelijk ideeën te noteren. Het zoeken naar innovaties krijgt op deze wijze een richting die nog wordt aangescherpt met het formuleren van een Wens Profiel voor een nieuwe (ondernemings)activiteit. Zo kent het innovatieproces een vliegende start. Ga naar de 1e Wet

Gebruik Je Persoonlijke Kracht is bij uitstek een competentie die met inspirerend leiderschap wordt aangewakkerd. Inspirerende leiders halen het beste uit hun medewerkers en, zeker niet onbelangrijk bij innovatie, behalen een hoger innovatie tempo, ofwel meer omzet uit nieuwe activiteiten (producten, diensten, werkwijzen). Ga naar de 2e Wet

De logica van het gevoel komt het meest tot uitdrukking in de derde wet: Wees Bewust Van Emoties. Met deze wet voor innovatie worden gevoelens uitgewerkt in waarden die richting geven aan ons gedrag. Ze wijzen ook de weg naar vernieuwing, vooral wanneer ze worden beschouwd in het licht van de tweede en de derde wet, zoals met de vijfde wet duidelijk wordt. Maar laten we niet te ver vooruit lopen op het innovatie pad en nu eerst eens kijken naar de vierde wet : Stel Je In Op Kansen. Ga naar de 3e Wet

Trends en ontwikkelingen op lange termijn worden kansen voor vernieuwing voor jezelf en je organisatie wanneer je ze weet te verbinden aan je Krachten en je Emoties (waarden). Dat is de essentie van de vierde wet: Stel Je In Op Kansen! Nu zijn alle bouwstenen verzameld die de ontwikkeling van een visie mogelijk maken. Ga naar de 4e Wet

Ontwikkel Je Persoonlijke Visie. Een visie is een beeld van een gewenste of aantrekkelijke toekomst. Het woord visie is afgeleid van het Sanskriet vydia dat ‘ik zie’ of ‘ik begrijp’ betekent. Daarmee kun je zeggen dat een visie je als het ware grip op de toekomst verschaft, maar juich nog niet te snel , want een visie moet je wel toetsen op kans rijkheid. Zorg er in elk geval wel voor dat je visie helder wordt gecommuniceerd. Daarvoor verschaft de vijfde wet ook aanwijzingen. Ga naar de 5e Wet

Deze stap op het innovatie pad is voor velen lastig. Je moet als het ware een zijstap maken. Een visie wordt namelijk getoetst door in de schoenen van een ander te gaan staan. Voor welk probleem, vraagstuk , moeilijkheid, gebrek of tekort verschaft jouw visie de oplossing? Verplaats Je In De Ander, zo luidt de zesde wet, en daarvoor leg jij je oor te luister en open jij je ogen om te achterhalen voor welk probleem jouw visie de unieke oplossing verschaft. Gevonden problemen worden opgelost en niet zelden worden daarbij krachtige ideegeneratie technieken (creativiteit) ingezet. Het ontwerp van een nieuwe activiteit tekent zich nu af. Ga naar 6e Wet

Experimenteer Er Op Los! Een unieke oplossing is prachtig. Mission completed zo lijkt het. Niets is minder waar. Nu gaat blijken dat innovatie bestaat uit 1% inspiratie en 99% transpiratie, hoewel deze verhouding met de 7 wetten wel wat gunstiger wordt. Het realiseren van een business plan volgens de 7 wetten met 20% inspiratie en 80% transpiratie ziet er al heel wat aantrekkelijker uit. Ga naar de 7e Wet

De ideeënstroom verschaft een overzicht van het totale innovatieproces. Dat lijkt lineair, maar is in de praktijk eerder een spiraal waarin vorige fasen terug kunnen keren bij het zetten van een stap op het innovatie pad. Bij elke wet zijn de andere wetten eveneens in beweging. Het moment van inspiratie, waarvan we achteraf zeggen dat het de doorbraak was, kan zich dus bij het werken aan elk van de 7 wetten voordoen. Daarom luidt het adagium bij innoveren ook: ‘trust the proces’. Wie hier op vertrouwt is in staat om Angst, Ambitie en Afgunst om te zetten in Vertrouwen, Visie en Variatie en levert zo een bijdrage aan de vooruitgang die met elke innovatie kan worden geboekt. Ga naar De ideeënstroom
   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar