Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Maarten Hartog, directielid van Teslin Capital Management

Integrated investing

het mee laten wegen van zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria

Teslin Capital Management BV investeert met een langetermijnvisie in kleine en middelgrote beursgenoteerde bedrijven in Nederland en omliggende Europese landen. Met meer dan 20 jaar ervaring in deze investeringscategorie is Teslin één van de meest vooraanstaande small cap specialisten in Nederland.


U spreekt over fatsoenlijk ondernemen en fatsoenlijk investeren. Wat bedoelt u daarmee?

‘Ik ben me ervan bewust dat er al veel termen worden gebruikt voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), zoals Duurzaamheid, Corporate Social Responisbility (CSR) en Enviromental, Social and Governance (ESG). Wij gebruiken hier al jaren de samenvattende term ‘Fatsoenlijk ondernemen’ voor.
Fatsoenlijk ondernemen gaat over onze investeringen en hoe wij zelf ondernemen. Zoals genoemd is dit al jaren onderdeel van onze interne cultuur en dit hebben we nu verwoord in een beleidstuk, zodat we ook richting onze investeringen recht van spreken hebben. Omdat de uitvoering van dit beleid geen vrijblijvende exercitie kan en mag zijn, zullen wij het aan de hand van ISO 26000 onder de loep nemen en aanscherpen. Ook zullen wij in 2015 aan de hand van een nulmeting onze ‘footprint’ vaststellen en maatregelen treffen om deze te verbeteren.

‘Ons uitgangspunt is dat op de lange termijn alleen fatsoenlijke ondernemingen bestaansrecht zullen hebben. En daar zullen wij ons dan ook op richten: Fatsoenlijk ondernemen en investeren.


De specifieke uitvoering van fatsoenlijk ondernemen in onze dagelijkse werkzaamheden noemen wij fatsoenlijk investeren. Wij gaan in toenemende mate bij onze investerings- beslissingen en in gesprekken met bedrijven waarin wij reeds deelnemen, het gesprek aan over fatsoenlijk ondernemen. Dat houdt in dat bedrijven op de lange termijn waarde moeten creëren voor alle stakeholders, zoals werknemers, leveranciers, aandeelhouders en de maatschappij als geheel. Met de nadruk op alle stakeholders. Voor ondernemingen die hier geen rekening mee houden, is er op de lange termijn geen bestaansrecht. Bovendien zijn wij ervan overtuigd dat fatsoenlijke ondernemingen op de lange termijn hogere en stabielere rendementen bieden.’

U staat bekend als een actieve aandeelhouder. Gaat u zich nu profileren als een duurzame actieve aandeelhouder? Of om in uw termen te blijven een fatsoenlijke actieve aandeelhouder?

‘Wij zijn inderdaad altijd actief betrokken bij onze investeringen. Zo sturen wij vooraf aan de algemene vergadering van aandeelhouders een aantal vragen op, opdat de onderneming zich hierop voor kan bereiden. Onze vragen krijgen een meer geïntegreerd karakter. Dus niet van: we willen het ook nog even over MVO hebben. Wij gaan uit van een dialoog, waarbij verschillende aandachtsgebieden worden besproken, zowel kwantitatieve als kwalitatieve. Beide aspecten betrekken wij in onze beleggingsoverwegingen. Dit zou je ‘Integrated investing’ kunnen noemen.’

Als u in het kader van integrated investing niet alleen naar financials kijkt, maar ook naar kwalitatieve aspecten, kan ik me voorstellen dat u een aantal investeringen uitsluit. Hoe gaat u daarmee om?

‘Wij voeren geen beleid van uitsluiting. Bepaalde activiteiten, zoals de productie van clusterbommen, zijn voor ons uiteraard onbespreekbaar. Maar verder gaan wij over alle zaken in gesprek. Het kan zijn dat een onderneming nog niet veel heeft gecommuniceerd over haar beleid, dan gaan we de discussie aan en vragen wat ze al doen en proberen het gezamenlijk naar een hoger niveau te tillen. Het kan ook zijn dat een onderneming een product gebruikt waar een schadelijke stof in zit en waar goede alternatieven voor bestaan. Dan gaan we daarover ook in gesprek. Met weglopen en uitsluiten, blokkeer je de mogelijkheid tot verbetering.’

U wil niet uitsluiten, maar u hanteert toch wel een aantal investeringscriteria?

‘Wij werken al vele jaren met consistente investeringscriteria, waaronder criteria op het gebied van fatsoenlijk ondernemen. Dit aspect is overigens nog volop in ontwikkeling, maar in de afgelopen jaren heeft het wel een steeds concretere vorm binnen Teslin gekregen. Om onze investeringsprocessen binnen een duidelijk kader te plaatsen, hanteren wij de zes beginselen uit Principles for Responsible Investment (PRI), www.unpri.org.’
‘Ons uitgangspunt is dat op de lange termijn alleen fatsoenlijke ondernemingen bestaansrecht zullen hebben. En daar zullen wij ons dan ook op richten: Fatsoenlijk ondernemen en investeren.

Marlies Kort
www.plusbusiness.nl   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen      Maarten Hartog, Teslin Capital:
        Integrated investingCSR Issues
is een rubriek onder redactie van Marlies Kort, oprichter en directeur van Twenty20 (twenty20.co.nl). Zij is CSR professional en is tevens nauw betrokken bij een aantal renewable energy projecten. Marlies Kort is ervan overtuigd dat CSR/MVO integraal onderdeel van elke bedrijfsstrategie moet zijn. Dat leidt tot grotere efficiëntie, meer innovatie en nieuwe duurzame businessmodellen.

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties, stuur dan een mailtje naar:


  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar