Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Bas Ruter, Directeur Duurzaamheid van Rabobank Nederland

Wij zoeken onze bijdrage aan de verduurzaming in het hart van onze dienstverlening


Onder voormalig topman Herman Wijffels was de Rabobank de eerste bank die een directeur duurzaamheid aanstelde. De Rabobank was daarmee de eerste die verduurzaming onder zijn klanten tot integraal onderdeel van het beleid maakte. Hoe staat het nu met het duurzaamheidsbeleid van de Rabobank? ‘Ons doel is dat de wereld er iets aan heeft dat de Rabobank bestaat’, zegt de huidige directeur duurzaamheid, Bas Rüter.Bij een bank denk je niet meteen aan duurzaamheid, hoogstens misschien aan verantwoord energieverbruik. Althans: voor zover het de interne organisatie betreft. Waar draait het duurzaamheidsbeleid bij Rabobank om?

Om het kort te houden: Rabobank heeft twee speerpunten. Deze raken nauw aan onze roots, onze cultuur en aan de markten waarin we actief zijn. Ten eerste willen wij een leidende rol vervullen in de verduurzaming van de landbouw en de voedselvoorziening wereldwijd. Wat ons betreft gaat die nog niet snel genoeg. Wij hebben ons vastgelegd op de Food & Agri Business Principles en streven ernaar dat er nog veel duurzamer wordt omgegaan met grondstoffen. En ten tweede: wij willen de vitaliteit van de gemeenschappen waarin wij actief zijn versterken. En daarmee doel ik zowel op de lokale gemeenschappen waar onze kantoren gevestigd zijn als op de gemeenschappen in ontwikkelingslanden die wij ondersteunen. Wij focussen ons daarbij op de oprichting en professionalisering van boerencoöperaties en de toegang tot financiële infrastructuur voor de allerarmsten. Ons doel is in het kort dat de wereld er iets aan heeft dat Rabobank bestaat.

Laat u nu de eigen organisatie expres buiten beschouwing?

Natuurlijk zijn wij ook bezig met verduurzaming van de eigen organisatie. Ons streven is dat de voetafdruk van onze werknemers jaarlijks afneemt. Dat doen we door het energie- en het waterverbruik terug te dringen, door zorgvuldig om te gaan met andere grondstoffen waar wij gebruik van maken: wij zijn kortom druk bezig met het toepassen van de principes van de circulaire economie. Maar wij treden hier niet meer prominent mee naar buiten; wij beschouwen dit inmiddels als een kwestie van bedrijfshygiëne.

Heeft het duurzaamheidsbeleid invloed op de bedrijfsprestaties?

Zeker. Om dat uit te leggen, moeten we terug naar de missie van de bank. Wij zijn een coöperatie: wij willen onze klanten én onze leden helpen bij het realiseren van hun ambities. Dat doen wij voor zakelijke klanten door mee te denken over hoe zij de risico’s kunnen beperken en de kansen kunnen benutten. Denk aan minder grondstoffen of aan slimmer omgaan met afval, waardoor dat geld oplevert in plaats van kost. Dat is goed voor de portemonnee van onze klanten, goed voor de wereld en dus ook goed voor de bank. Daarbij kijken wij ook naar klanten die nog weinig bezig zijn met verduurzaming. Wij zoeken het in het hart van onze dienstverlening en wij proberen het beter te doen dan onze concurrenten. Begin december verschijnt een nieuw rapport van de Rabobank, ‘Samen duurzaam sterker’, waarin wij onze bijdrage aan duurzame ontwikkeling tot 2020 beschrijven.

Bent u van mening dat banken de sleutel tot verduurzaming in handen hebben?

Wij zijn een belangrijke speler, maar niet de enige. De ondernemers zelf zijn verantwoordelijk voor hun eigen visie en activiteiten, consumenten ook. Maar wij kunnen ondernemers wel helpen zich de goede kant op te ontwikkelen. Wij hebben wereldwijd tachtig researchers in dienst die op het gebied van de landbouw en de voedselvoorziening op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen. Die kunnen wij aan onze klanten koppelen als zij specifieke vragen hebben over hoe zij hun onderneming kunnen verduurzamen. Wij kunnen ook onze particuliere klanten helpen om duurzamere keuzes te maken, bijvoorbeeld bij de financiering van het isoleren van hun huis. Maar wij willen onze klanten niet zomaar alles opleggen. Wij geven particuliere klanten wel de garantie dat onze financieringen niet gebruikt worden voor zaken waar wij echt niet achter staan, zoals de productie van controversiële wapens. Dat beleid kun je terugvinden op onze website, waar wij op dit gebied de grootste transparantie betrachten. Aan de andere kant kan niet alles zomaar meteen geregeld zijn. Wij financieren een groot deel van de Nederlandse economie, en wij streven ernaar dat onze klanten zo snel mogelijk minder belastend voor het milieu zijn. Dat mag je van een bank verwachten. Wij zien duurzaamheid als een ontwikkeling: samen stappen zetten (engagement), als organisatie zelf én met individuele klanten, in sectoren, in ketens en in gemeenschappen.

Stelt u harde eisen aan de bedrijven die u financiert? Als financier heeft u pressiemiddelen in huis.

Wij bekijken per geval of wij een bedrijf willen financieren. We toetsen elke beslissing aan ons beleid. Als we zien dat een bedrijf uit de pas loopt met onze doelstellingen, proberen we eerst altijd nieuwe afspraken te maken. Maar als een bedrijf er bewust voor kiest een koers te varen die niet in overeenstemming is met ons beleid, dan scheiden onze wegen. Ik zit binnenkort weer bij een klant om hem te vertellen dat hij op zoek moet naar een andere bank. Dat komt regelmatig voor. Dat gaat overigens vaak in goede harmonie. Maar wij kunnen het ons niet veroorloven betrokken te raken bij praktijken waar wij nadrukkelijk niet achter staan.

Hoe monitort u de bestaande klanten? Hoe probeert u hen te beïnvloeden?

Wij zorgen ervoor dat onze grotere zakelijke klanten minimaal een keer per jaar een gesprek hebben met een vertegenwoordiger van de bank. Een van de agendapunten van die gesprekken is het vastleggen hoe ver die klant is op het gebied van duurzaamheid. Dat gaat in totaal dus om tweehonderdduizend gesprekken per jaar. Wij bieden elke klant aan dat we willen meedenken over dit onderwerp, hetzij met onze kennis, hetzij door ze te koppelen aan mensen die verstand van zaken hebben. En uiteraard ook met ons netwerk en onze financiële producten & diensten.

De voormalige topman van de Rabobank, Herman Wijffels, heeft een grote naam op het gebied van duurzaamheidsbevordering. Is hij degene die dit beleid in gang heeft gezet?

Herman Wijffels heeft inderdaad als eerste een directeur duurzaamheid aangesteld, in 1995. Vanaf dat moment is er een serieus beleid in gang gezet. Het duurzaamheidsbeleid bij de meeste bedrijven, ook bij Rabobank, was in die tijd vooral intern gericht. Maar het was wel ambitieus en transparant. En daarin liepen wij voorop. Bij de veel banken ging het in die tijd om schone handen, of om risicobeperking. Wij hebben echt de vertaalslag gemaakt naar het integreren van duurzaamheid in de klantbediening en het zo realiseren van positieve impact. Dat willen wij aan iedereen laten zien. Van alle banken zitten wij veruit in de meeste mondiale Ronde Tafels voor de belangrijkste agrarische waardeketens, wij geven daarin actief statements af en proberen telkens weer nieuwe stappen vast te leggen. Dat ondersteunt onze klanten én draagt bij aan wereldwijde duurzame ontwikkeling.

Er gaan stemmen op om de belasting op arbeid af te bouwen en in plaats daarvan het gebruik van grondstoffen meer te belasten. Hoe kijkt de Rabobank daar tegenaan? Of stelt u zich neutraal op in deze politieke discussie?

Wij hebben wel degelijk een mening over het gebruik van fiscale instrumenten. De Rabobank heeft op het gebied van groen sparen en beleggen meer dan de helft van de markt in handen. Wij geloven erg in fiscale prikkels om dit soort doelen te bewerkstelligen, simpelweg omdat ze efficiënt zijn en tot meer maatschappelijk draagvlak leiden. Bij onze groene financieringen betalen bedrijven tot één procent minder rente en particulieren nemen genoegen met minder rente op hun groene spaarrekening. Dat zijn hoopvolle signalen en wij denken daarom actief mee bij het ontwikkelen van nieuwe instrumenten om onze maatschappij te vergroenen. Wij zijn ook van mening dat iedereen gebaat zou zijn bij de fiscale maatregelen die je noemt. Daar kun je veel mee bereiken en dat zijn wij verplicht aan onze kinderen.

Hoe ziet de dagindeling van een directeur duurzaamheid van de Rabobank er eigenlijk uit?

Goeie vraag. Ik ben ongeveer een kwart van mijn tijd bezig met het formuleren en afstemmen van het juiste duurzaamheidsbeleid, vermoed ik. Wat financieren we wel en wat niet- en hoe helpen we klanten om hieraan te voldoen? De helft van mijn tijd ben ik bezig met de vraag hoe wij onze relatiemanagers kunnen voorzien van de juiste kennis op het gebied van onze groene producten en diensten. Niet alleen die voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Die dreigen nog wel eens ondergesneeuwd te raken in een verhaal als dit en dat is onterecht. Wij weten dat particulieren 90 procent van de kwaliteit van onze dienstverlening ervaren in het directe contact met onze adviseurs en dat zijn wij ons terdege bewust. Tot slot ben ik nog een kwart van mijn tijd, waarschijnlijk wel meer, kwijt met hulp aan relaties van buiten de bank bij het realiseren van hun duurzaamheidsplannen. Wij vinden het belangrijk dat slimme ondernemers een bijdrage kunnen leveren die past bij onze maatschappelijke agenda.

Nieuwe transities staan centraal in de Herman Wijffels Innovatieprijs. Hoe belangrijk zijn deze voor de Rabobank?

Enorm! Wij hebben de prijzen recent voor de dertiende keer uitgereikt in verschillende categorieën. Juist die mensen die briljante ideeën hebben op het gebied van landbouw, circulaire economie of de vitaliteit van gemeenschappen, willen wij ondersteunen. Het vergt een lange adem en veel doorzettingsvermogen. Wij beschouwen deze prijs als een hart onder de riem. De prijs zorgt voor publiciteit en erkenning en kan helpen deuren te openen en nieuwe contacten aan te boren. En dat leidt weer tot nieuwe stappen. De prijswinnaars zijn vaak bijzondere ondernemers. Tegenwoordig worden lang niet meer alleen technologische innovaties bekroond, maar zie je steeds vaker dat ook sociale innovaties in de prijzen vallen, waarbij slimme combinaties worden gemaakt van bestaande kennis uit verschillende sectoren. Dat sluit goed aan op ons beleid.

Hans van der Klis
www.plusbusiness.nl
Februari, 2015   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar