Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Theo Voskuilen, senior business ontwikkelaar bij Alliander

Nederland kan zonder gas


Alliander heeft enkele start-ups opgericht, waaronder Allego voor de laadpunten voor het elektrisch vervoer, Hoom voor advisering en realisatie van de particuliere woningmarkt en DGO, Duurzame Gebiedsontwikkeling, voor de ontwikkeling en aanleg van warmte- en koude- en biogas netwerken. Nederland moet, of het nu wil of niet, van het gas af. Niet eens zo zeer omdat het Groningse gas over 25 jaar op is, vooral omdat we de uitstoot van CO2 drastisch moeten terugdringen. Vanuit DGO zetten wij daarom volop in op collectieve duurzame warmtelevering en gebruik van biogas in de gebouwde omgeving.

Is het toeval dat vanochtend de Energievisie 2035 van Natuur & Milieu is gepresenteerd?

Laten we het maar op toeval houden. Ik ben er wel erg blij mee. Het versterkt de transitie naar een fossielvrije energievoorziening in Nederland. En daar moeten we heel snel naar toe. Ik heb het hoofdstuk over warmte al even bekeken en kan de ambities en conclusies van N&M van harte onderschrijven. Wij leggen de lat zelfs nog iets hoger: wij zetten in op 0 gasaansluitingen voor woningen in 2035. N&M stelt als doel 1 miljoen, ook al een enorme vermindering t.o.v. de 7 miljoen gasaansluitingen die we nu hebben.

Energievisie N&M 2035


• CO2 uitstoot 60% omlaag
• Energieverbruik 40% omlaag
• Duurzame energie van 6 naar 55%
• Van 7 naar 1 miljoen woningen zonder gas
• Geen kolencentrales
• 3000 extra windmolens
• Zonnepanelen van 5 naar 150 miljoen
• (semi) E-auto’s van 90.000 naar 3 miljoen

Geen gasaansluitingen dus meer voor woningen. Dat lijkt een haast onmogelijke opgave.

Het is zeker erg ambitieus, maar dat moeten we ook zijn, willen we aan onze nationale en internationale verplichtingen voor CO2 reductie kunnen voldoen. Langzamerhand weet toch iedereen wel wat de gevolgen zijn als de klimaatopwarming blijft toenemen? En het kan. Bovendien, zo blijkt ook uit het N&M rapport, is het niet alleen goed voor het milieu, het levert ook voordelen op voor onze gezondheid en het biedt extra werkgelegenheid. Doen dus. Aan de slag. Een belangrijke voorwaarde om ons land van het gas af te helpen is een versnelling van het overheidsbeleid. N&M heeft het over een versnelling met een factor 11. In dit verband is met name een reële, dus hogere prijs voor de uitstoot van CO2, onder meer door een verschuiving van de energiebelasting van elektriciteit naar aardgas, essentieel.

Tot nu toe zijn de warmtenetwerken maar mondjesmaat tot stand gekomen. Er is veel weerstand tegen.

Dat is vanuit het verleden ook best te begrijpen. De bezwaren spitsen zich vooral toe op de ondoorzichtigheid van de tarieven en het ongemak dat veel mensen voelen bij het in zee gaan met een monopolist. En eerlijk is eerlijk, de geleverde warmte is niet altijd volledig duurzaam.

Wij pakken dat anders aan door het aanleggen van een open netwerk, waar iedereen gebruik van kan maken, toewerken naar het leveren van volledig duurzame warmte en door volledige transparantie: duidelijk laten zien hoe de tarieven zijn opgebouwd.

Wat doen jullie en gaan jullie doen?

We zijn volop bezig met een breed scala aan projecten. Het open warmtenet in Nijmegen is inmiddels al een jaar in bedrijf, de biogasleiding in Eerbeek sinds begin dit jaar en deze zomer maken we een verbinding tussen de Hermitage en De Hortus in Amsterdam om weggekoelde warmte te gebruiken voor kasverwarming. Een mooi voorbeeld van regionaal werken is de ontwikkeling van een collectief warmtenetwerk in Ede, Renkum en Wageningen. Papierfabriek Parenco heeft een grote stoombehoefte en maakt die nu zelf uit papierafval en snoeihout. Een tweede productielijn zal dit najaar weer worden geopend. Om die ook zoveel mogelijk duurzaam van stoom te voorzien , is het plan om twee putten te boren van 7.000 meter diep, waarmee stoom van 230◦ graden geproduceerd kan worden. Het vermogen is maar liefst 60 MW, waarvan Parenco 45 MW zal gebruiken, zodat er nog 15 MW overblijft voor het warmtenet. Dat is aanvankelijk voldoende voor 15.000 woningen, groeiend naar 30.000, omdat we uitgaan van besparing in woningen. Bij een gemiddelde woningbezetting van 2,3 bewoners hebben we het over warmte voor 35 tot uiteindelijk 70.000 inwoners.

Doen jullie dat alleen?

Nee zeker niet, dat kan natuurlijk ook niet. In dit project werken we samen met Parenco, drie woningbouwverenigingen, Wageningen University and Research Centre, de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede, de energiecoöperatie Vallei Energie, het Warmtebedrijf in Ede, netbeheerder Liander, de provincie Gelderland en het Ministerie van Economische Zaken. We werken er hard aan en hopen dat in 2016 het benodigde (seismologisch) vooronderzoek kan starten. Stap voor stap maken we het concreter, ook voor de warmte vragende partijen. De eerste levering van stoom en warmte kan dan nog voor 2020 een feit zijn.

Wie gaat dat betalen?

Wij maken onderscheid tussen de aardwarmtebron en het warmtenetwerk. Voor het boren van de bron wordt nog een ontwikkelaar aangetrokken, die een garantie nodig heeft van ministerie van EZ. Alliander DGO neemt het warmtenetwerk voor haar rekening, waarvoor we gebruik kunnen maken van een gezamenlijk revolverend fonds van de provincie Gelderland en Alliander DGO. Uiteindelijk geldt voor beide investeringen dat deze worden terugverdiend door de duurzame levering van stoom aan Parenco en warmte aan huishoudens en gebouweigenaren.

Heeft dit alles ook gevolgen voor het elektriciteitsnet?

Dat mag je wel zeggen. Gemiddeld verbruikt een woning nu 3500 kWh per jaar. We gaan wel steeds meer elektrische apparaten gebruiken, maar die zijn ook steeds zuiniger. Daar komt orde van grootte een zelfde hoeveelheid elektriciteit bij voor elektrisch vervoer en hetzelfde voor de warmtepompen, als gekozen wordt voor de volledig elektrische oplossing om ‘gasloos’ te worden.

Het elektriciteitsverbruik zal dus sterk toenemen. Zonne- en windenergie zullen sterk toenemen, met de bijbehorende fluctuaties in de productie en de vraag naar energie. Dat is geen geringe opgave, waar Alliander hard aan werkt. Onder meer door het zoveel mogelijk in evenwicht brengen van vraag en aanbod, bijvoorbeeld door de auto pas op te laden als er verder weinig vraag naar elektriciteit is en door het flexibel maken van elektriciteitstarieven via slimme meters. Uiteindelijk zal het misschien nog nodig zijn om energie tijdelijk op te slaan. De tijd zal het leren.

Wat betekent het voor de portemonnee van de burger?

Die zal daar waarschijnlijk weinig van merken. Of hij of zij straks zelfs minder geld kwijt zal zijn aan energie, zoals Natuur & Milieu heeft berekend, weten we nog niet; ook het weghalen van het bestaande gasnet kost immers geld. Niet onbelangrijk lijkt mij ook dat hij zijn huis nog kan verwarmen als straks het Groningse gas op is. Het draagt allemaal bij aan het drastisch verminderen van de uitstoot van CO2. Als we er in slagen om in 2035 geen enkele woning meer van gas te voorzien levert dat voor Nederland een enorme besparing aan CO2 uitstoot op. Ook daar doen we het voor. Ik verwacht dat dit project een mooi voorbeeld wordt, dat op veel plaatsen navolging krijgt.

Geurt van de Kerk
Stichting Duurzame Samenleving
16 juni 2016   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar