Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Suze van der Meulen, PWN

Van nature zie ik geen knelpunten maar alleen uitdagingen!

Als innovatiemanager ben ik bij PWN verantwoordelijk voor het behalen van onze innovatie doelstellingen met een focus op een goed lopend innovatieproces en innovatieklimaat. Dit doe ik integraal binnen PWN over de verschillende sectorgrenzen heen zoals ‘Drinkwater’ en ‘Natuur & Recreatie’. Dankzij de rol van innovatiemanager kunnen nieuwe ideeën bij de bron worden aangepakt en indien haalbaar verder worden uitgewerkt. PWN wil als organisatie innovatie stimuleren bij haar medewerkers. Ook zoeken wij actief verbinding met partners in onze directe omgeving maar ook met nationale en internationale stakeholders met potentie voor een innovatieve toekomst.

Wat was jouw persoonlijke uitdaging om als innovation manager bij PWN aan de slag te gaan?

In 2014 was ik mij aan het oriënteren op kleine innovatieve organisaties. Ook zag ik op dat moment hoe snel de maatschappij aan het veranderen was door innovatieve ontwikkelingen en de mogelijkheden om sociale innovatie te stimuleren. Om je als organisatie staande te houden in een veranderende wereld heb je een wendbare en vernieuwende innovatieve cultuur nodig. PWN was zich op dat moment niet bewust van de innovatieve mogelijkheden. Op dat moment ben ik binnen PWN bottom up met innovatie aan de slag gegaan. Daarmee schudde ik het managementteam wakker en kwam er uiteindelijk een fulltime functie innovatiemanager. Sinds een jaar ben ik nu innovatiemanager en heb ik het proces neergezet, innovatieklimaat verbetert en innovaties begeleid. De volgende stap is om te zorgen dat innovaties versneld worden doorgevoerd?

Als innovation manager werk je veelal met verschillende proef- en leertuinen. Genereer je hieruit vooral nieuwe ideeën?

Onze dochter PWN Technologies houdt zich bezig met innovatieve zuiveringstechnieken en stelt deze beschikbaar voor drinkwaterbedrijven over de hele wereld. Andere proef en leertuinen zijn KWR, WETSUS, STOOP en PID. Deze leertuinen zijn gericht op onderzoek en experimenteren met onze “gebruikelijke” stakeholders. Een nieuwe leertuin is ons Innovatie Lab Water & Natuur op de 3DMakersZone in Haarlem. Hier werken we intensief samen met allerlei bedrijven en kennisinstellingen uit de omgeving. Daar richten we ons op vraagstukken om ons werk efficiënter te kunnen doen maar ook op vraagstukken uit onze omgeving (zoals klimaatadaptatie, circulaire economie, slimme steden) op te lossen met nieuwe Smart Technologie (3dPrinting, Robotica, Sensoren, Kunstmatige intelligentie, Virtual reality, Internet of things). Op het Innovatie lab Water & Natuur worden meerdere activiteiten georganiseerd om ideeën te genereren.

Welke invloed heeft wet- en regelgeving op het innovatieproces?

In de out-of-the-box fase van innoveren houden we geen of beperkt rekening met de wet & regelgeving om ervoor te zorgen dat je je mogelijkheden hierdoor niet beperkt. Als wij in een vervolgfase een kansrijke innovatie ontwikkeling zien die op termijn ook inkomsten kan opleveren kan dat ook een trigger zijn om te onderzoeken of de wet & regelgeving aangepast kan worden. Tegelijkertijd heeft PWN zich natuurlijk wel te houden aan de bestaande wet- en regelgeving.

Met watertechnologie ben je ook afhankelijk van andere partijen. Waar liggen de knelpunten?

Van nature zie ik geen knelpunten maar alleen uitdagingen. Omdat ik oorspronkelijk niet uit de drinkwaterwereld kom pak ik zaken niet op een traditionele manier aan. Hierdoor sta ik ook open voor samenwerkingen met partijen die je van te voren misschien niet had verwacht. Als er energie in een innovatie zit krijg je veelal de juiste partijen bij elkaar. En voor mij als innovatie manager zijn er altijd meerder invalshoeken mogelijk om een innovatief idee een boost te geven. De laatste twee jaar zijn we ook gestart met sociale- en open innovatie. Open innovatie is voor veel partijen nieuw. We raken er nu aardig bedreven in en zien kansen om onze standaard wijze van technologisch innoveren juist te versnellen.

Innovatie is meestal geen lineair proces. Hoe stuur je op iteratief ontwikkelen en hoe implementeer je dat?

Dit is voor mij een lastige vraag. Hoe doe ik dat? Ik doe dit op mijn manier. Ik ben dyslectisch en een echte beelddenker. In mijn aanpak staat visualiseren centraal waardoor je elke stap goed kan overzien en de relevante verbanden legt. Ik kan zelf juist heel moeilijk lineair denken, dus daar heb ik mijn collega’s voor. Ik heb dus altijd visualisaties bij mij om het voor anderen uit te leggen. Voor het management probeer ik ook altijd beeldend te maken hoe de samenhang is en ze zo te helpen met het nemen van de juiste beslissingen.

Wat zijn de grootste obstakels voor meer duurzaamheid in de drinkwatersector?

PWN heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij zijn constant op zoek naar mogelijkheden om nog duurzamer te zijn. Als drinkwatersector weten we elkaar ook steeds beter te vinden. We hebben bijvoorbeeld net een expeditie circulair inkopen achter de rug waaraan nagenoeg alle drinkwater bedrijven hebben meegedaan. Verder zijn we met een aantal drinkwaterbedrijven aangesloten bij het Nationaal consortium Zon-op-Water en proberen we andere duurzame projecten gezamenlijk op te pakken. Sinds vorig jaar doen we steeds meer vanuit open innovatie (2 woorden?) en Co-creatie. Dat biedt nog meer kansen om duurzamer te worden.

Hoe creëer je draagvlak voor de implementatie van innovatieve oplossingen binnen PWN?

Ik heb bij PWN een innovatieproces ingericht waarbij het MT functioneert als innovationboard. Zij treden op als sparringpartner en sponsor van innovaties en nemen besluiten over innovatie die over gaan naar de volgende fase. Wij communiceren veel over de innovaties waar we mee bezig zijn en toetsen de innovaties constant bij de eindgebruikers waardoor er innovaties komen die echt veel of iets toevoegen. Dat zorgt ervoor dat de eindgebruiker de innovaties ook echt wil gebruiken. Aan de andere kant geven we de medewerkers van PWN ook inzicht in het belang dat PWN blijft innoveren. Langzamerhand zien we steeds meer PWN-ers die een bijdrage leveren. Aan de andere kan zijn er ook veel medewerkers die gewoon minderhebben met innovatie. En dat is ook goed voor de balans dat past bij een drinkwaterbedrijf. Langzamerhand is er wel meer respect voor de innovators en weten we dat we elkaar vanuit verschillende perspectieven heel hard nodig hebben.

Verwachten jullie de komende drie jaar groei en/of efficiency winst door jullie innovatie beleid?

Op dit moment zijn we vooral bezig met kleine en incrementele innovaties. Er zijn wel een aantal innovaties voor de midden lange termijn gestart die met name efficiëntie opleveren. Daarnaast zijn we steeds meer bezig met innovaties in de keten. Soms levert dat voor PWN niet direct iets op maar uiteindelijk wel voor onze klanten en/of leefomgeving. PWN is natuurlijk een maatschappelijk bedrijf en we moeten altijd zorgen dat onze innovaties meerwaarde opleveren voor onze klanten. Wij zorgen er dus ook voor dat we innovaties toetsen bij onze klanten.

Samen met Rijkswaterstaat hebben jullie de Plastic Free Rivers Makathon georganiseerd om microverontreiniging aan te pakken. Wat heeft dit opgeleverd?

De Plastic Free Rivers Makathon was gericht op het plastic uit de rivieren te halen. Dit is een mooi voorbeeld van innoveren in de keten. Samen met andere partijen hebben wij ons proactief ingezet voor een schone leefomgeving waar mens en natuur van profiteert. Het mooie is, dat we samenwerken met heel veel verschillende partijen, die allemaal iets unieks meebrengen. Niet alleen kennis maar ook nieuwe technologieën als 3D-printing, Internet of Things, sensortechnologie en robotica. Deze contacten zijn voor ons heel waardevol en inspirerend. Ook voor de toekomst. De Makathon heeft concreet geleid tot verschillende oplossingen die nu richting pilot fase gaan om het grotere plastic uit de rivieren te halen. Tijdens de Makathon bleek dat er nog heel weinig bekend is over microplastics. Een kansrijke innovatie is gericht op microplastic en zit nu nog in een vervolg onderzoeksfase. De Makathon heeft veel partijen inzicht gegeven dat als wij niets doen, microplastics in de nabije toekomst voor zeer grote problemen kan zorgen. Rijkswaterstaat pakt nu onder andere de verantwoordelijkheid op zich om de rivieren plastic vrij te krijgen. Ook worden nu innovaties gestart om het percentage microplastics in de rivieren te kunnen meten, zodat meer inzicht wordt gegeven over de omvang van het probleem.

Je bent ook betrokken bij educatieve ontwikkelingen om jongeren op te leiden met Smart Technologie. Hoe inspirerend is dit voor jou persoonlijk?

Ik heb altijd heel plezierig met jongeren samen gewerkt. Zij zijn vaak nog heel onbevangen, zien geen beperkingen en gaan gewoon dingen doen. Wat mij in de afgelopen twee jaar heel erg heeft geïnspireerd zijn de Nova-leerlingen die op school moeite hebben om mee te kunnen draaien in het systeem. Bij de activiteiten die ik heb georganiseerd, kunnen ze vaak op een verrassende manier hun talent laten zien. Ze zijn heel gedreven en ze laten ze iedereen versteld staan wat zij in een paar dagen kunnen maken. En het mooiste vind ik nog dat zij degene zijn, die vol trots aan 100 man hun innovatie presenteren. Wat mij ook inspireert is vooral de manier waarop zij samenwerken. De oudere generatie geeft vaak aan dat de jongeren alleen met hun mobiel bezig zijn en niet meer communiceren. Ik zie hoe zij die digitale middelen gebruiken om heel goed en snel samen te werken. En uiteindelijk geven ze ook nog een geweldige pitch. Ik heb veel van hen geleerd en ik pas hun aanpak nu zelf toe in mijn werk. Ook in de aankomende periode ga ik daar nog heel veel van leren. Daar moeten veel meer mensen en bedrijven voor open gaan staan om dit te benutten.

Maart, 2017
www.plusbusiness.nl   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar