Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Stientje van Veldhoven, D66

Als we de wereld schoner en slimmer maken, creëren we groei

In een circulaire economie behouden grondstoffen zoveel mogelijk waarde, en worden ze steeds opnieuw gebruikt. Het afval van de één wordt zo de grondstof van de ander. Eventueel met een tussenstap. Maar dat lukt alleen als partijen elkaar weten te vinden en als er een goed business model is. Ook moeten onnodige barrières in de wet weggenomen worden. Daar is soms onderzoek voor nodig.De Circulaire Economie Versneller brengt ondernemers, bedrijven en wetenschappers samen om best practices te delen. Ook creëert de Circulaire Economie Versneller een netwerkplatform waar bedrijven ervaringen en kennis over de herbruikbaarheid van producten kunnen uitwisselen. Bedrijven die de omslag naar een circulaire economie willen maken, kunnen op deze manier inspiratie op doen. De overheid speelt hierbij een faciliterende rol. Daarnaast kan de overheid onnodig kwellende regels wegnemen en ondernemers zo ruimte bieden.

Het realiseren van een Circulaire Economie vergt een grote systeem wijziging. Bent u in dit kader ook een voorstander om de belasting op arbeid te verlagen en die op grondstof te verhogen?

D66 is groot voorstander van het verlagen van de belasting op werken. In ons onlangs gepresenteerde belastingplan verlaagt D66 de lasten op werk met 1,5 miljard euro meer dan het voorstel van het kabinet. Dat betalen we door milieuvervuiling en energieverspilling meer te belasten. Het principe dat we liever de vervuiler belasting laten betalen dan de werkende is en blijft leidend. Daarom kiest D66 voor een extra verschuiving van 1,5 miljard euro belasting op arbeid naar belasting op vervuiling. Daarmee verlagen we bijvoorbeeld de lasten voor de eerste werknemer met 10.000 euro. Het D66 plan levert dan ook twee keer zoveel banen op, als dat van het kabinet. Meer werk, minder lasten en minder vervuiling gaan zo hand in hand.

De Circulaire Economie is ook een fundamentele sociaalpsychologische verandering. Neem bijvoorbeeld de gemiddelde consument, hij heeft er nog geen kilometer minder om gereden. Hoe krijgen we de consument op een duurzame koers?

In een duurzame economie kan je nog steeds tien minuten douchen. Het is alleen minder vervuilend, bijvoorbeeld doordat de warmte van het water wordt opgevangen. Mensen denken soms: duurzaam betekent “minder”. Dat is onzin. Als we de wereld schoner en slimmer maken, creëren we groei. Niet alleen groei van het BNP, maar ook uitbreiding van perspectief. Door mensen uit te dagen, nieuwe ideeën te waarderen en mensen te belonen wanneer ze een goede oplossing aandragen, stimuleren we mensen om over milieuproblemen na te denken. Als Tweede Kamerlid kijk ik, samen met de D66-fractie, hoe we duurzame groei kunnen stimuleren en welke prikkels mensen stimuleren om duurzame keuzes te maken, zoals het isoleren van je huis; dat is goed voor je portemonnee én voor het milieu. Dat kan de overheid echter niet alleen. We hebben bedrijven nodig, maar ook elkaar, om de afslag naar een duurzame koers te nemen.

Geeft de overheid geen verkeerd signaal door vergunningen te verlenen aan nieuwe kolencentrales waardoor de Co2 uitstoot in ons land blijft stijgen?

Nederland heeft hier inderdaad nog een lange weg te gaan. Het is jammer dat het huidige kabinet niet de juiste signalen afgeeft. Zo wil het kabinet de heffing op kolen afschaffen. Vervuilende kolen worden dus goedkoper. Dat kost niet alleen geld, het is ook erg slecht voor het milieu. Kolen zijn sterk vervuilend en we gebruiken meer kolen dan ooit. Dat is een slechte ontwikkeling. D66 wil dat tegen gaan door de heffing op kolen te behouden. Met dat geld kunnen we bijvoorbeeld weer banen creëren door het voor werkgevers goedkoper te maken om mensen aan te nemen.

Investeert de overheid voldoende mee in een Circulaire Economie?

Steeds meer bedrijven laten zien dat de circulaire economie werkt in de praktijk. Zo sprak ik laatst een ondernemer die nu PET-bierfusten maakt en recyclet. Dat is een mooi voorbeeld. In sommige gevallen heeft het bedrijfsleven echter een steuntje in de rug nodig om initiatieven van de grond te laten komen. D66 vindt dat de overheid een goede partij is om duurzame initiatieven te stimuleren. De Circulaire Economie Versneller kan hieraan een bijdrage leveren door bijvoorbeeld bedrijven een platform voor uitwisseling van ideeën te bieden. Zo kan er maatwerk geleverd worden, want geen enkel project is hetzelfde.

Nederland is op de ranglijst van de Sustainable Society Index verder gezakt door een zeer laag aandeel in hernieuwbare energie. Liggen hier geen kansen?

Nederland loopt inderdaad ver achter op het gebied van hernieuwbare energie. We bungelen in Europa ook onderaan het lijstje. Dit geeft aan dat we er echt nog een schepje bovenop moeten doen. We moeten bedrijven prikkelen om mee te denken in het vinden van oplossingen, waaronder herbruikbaarheid van producten en grondstoffen. D66 is optimistisch over de toekomst van de circulaire economie. Een duurzamere wereld is schoner, slimmer en beter. Daar liggen voor Nederland zeker nog kansen.

D66 staat er in de peilingen goed voor, stel u wordt minister van Economische Zaken waar ligt dan uw eerste prioriteit?

Een minister heeft natuurlijk veel prioriteiten. Het is belangrijk dat onze energievoorziening toekomstbestendig wordt gemaakt. Daar speelt onze energievoorziening een cruciale rol. Dat betekent een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening, met meer hernieuwbare energie en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Maar ook ons grondstoffenverbruik kan én moet veel slimmer. Daar liggen kansen voor het bedrijfsleven.

Oktober, 2015
www.plusbusiness.nl   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar