Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Stacey Martix

HildeGonde Mostert

De matrix van Ralph Stacey identificeert welke situaties de maximale mix in zich hebben om innovatie en vernieuwing een kans te geven binnen of buiten organisaties.
In dit model wordt complexiteit uitgedrukt in een combinatie van twee variabelen: de mate van diversiteit (verschil in opvatting/mening) en de mate van onzekerheid. Hoe groter één of beide variabelen zijn hoe groter de complexiteit van de situatie. En iedere combinatie levert een eigen dynamiek om tot besluitvorming en actie te komen.


In de matrix worden 5 zones onderscheiden:

Zone 1: Rationele besluitvorming
In deze situaties is de mate van zekerheid en de mate van overeenstemming zo groot dat er rationele besluitvorming mogelijk is. Het is de zone waar we in de dagelijkse gang van zaken het liefst naar toe werken, omdat het leidt tot besluiten die op basis van rationele argumenten uitlegbaar zijn.

Zone 2: Politieke besluitvorming
Hierbij is de mate van onzekerheid relatief beperkt, maar er is wel een groot verschil in opvatting (diversiteit). Dat maakt dat besluitvorming een politiek karakter krijgt.

Zone 3: Ideologische besluitvorming
Hierbij is er wel een relatief grote overeenstemming in de meningen, maar is er een grote mate van onzekerheid over de uitkomsten en resultaten. Dit leidt tot ideologisch genomen besluiten. Deze drie zones behoren tot het traditionele management gebied en daar kunnen we ook behoorlijk goed uit de voeten met het management instrumentarium dat ter beschikking is.

Zone 4: Desintegratie/Anarchie
Hier is de mate van onzekerheid over de resultaten zo groot en er zo’n groot verschil in mening dat dit binnen een organisatie zal leiden tot desintegratie en het niet waarschijnlijk is dat er besluitvorming tot stand komt.

Zone 5: De meest interessante zone voor innovatie
Hier komt, door de combinatie van een relatief hoge mate van onzekerheid en een relatief hoge mate van diversiteit, de besluitvorming intuïtief tot stand. Ondernemers maken van dit gebied gebruik en onderscheiden vaak gevoelsmatig al dat er een mogelijkheid ligt (waar anderen die nog niet zien) en gaan actie ondernemen om die kans zichtbaar te maken en te ontwikkelen.


In onderstaande matrix is aangegeven welke vorm van leren het meest waarschijnlijk is.Hier worden drie zones onderscheiden.
De zone waar in het geheel niet geleerd wordt, omdat de mate van onveiligheid zo groot is dat hier geen ruimte voor is (zone 4 desintegratie en anarchie).

De drie zones in de linker beneden hoek (zone 1,2,3) hebben allemaal in zich dat er geleerd kan worden, met name gericht op het verbeteren van wat er al is.

Wanneer in een organisatie vernieuwing en innovatie nodig is dan vraagt dat om een combinatie van onzekerheid en diversiteit. Dit is weergegeven in het midden gebied van de matrix. Hier is ruimte voor reflectie, het doorvragen naar nieuwe ideeën en perspectieven en de tolerantie om gedurende een bepaalde tijd met onzekerheid om te gaan.

Vanuit de meeste management systemen wordt ingezet op het beperken van onzekerheid en het beperken van diversiteit. Om innovatie in een organisatie een kans te geven is het nodig dat vanuit het management het vermogen er is om vernieuwing (gedurende enige tijd) toe te laten. Bij de implementatie van innovatieve ontwikkelingen in een organisatie kunnen onzekerheid & diversiteit in botsing komen met onzekerheid & diversiteit. Deze confrontatie vraagt dan ook om de nodige aandacht en begeleiding. Dit heeft te maken met het feit dat mensen vaak een voorkeur hebben voor óf meer de intuïtieve zone of meer de stabielere zones 1, 2 en 3. Het zijn daardoor ook verschillende typen mensen die kiezen voor de ene of de andere benadering. Het interessante is dat voor een vitale organisatie beide mechanismen essentieel zijn (stabiliseren en vernieuwen) en dat ze gezamenlijk zorgen voor de best mogelijke aanpassing aan de omstandigheden.

HildeGonde Mostert
Leersum, 9 februari 2016


   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar