Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Het Nonaka model

Ontwikkeld door Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi

Hoofdfunctie van het model is classificeren van soorten kennis en de kennis processen in te richten. Ikujiro Nonaka en Hirotaka Takeuchi hebben een schema ontworpen waarin het overgeven van impliciete en expliciete kennis gerepresenteerd wordt. Volgens hen is menselijke interactie een voorwaarde voor kenniscreatie. Informatie kun je verspreiden via een netwerk of een systeem, maar kennis is ongrijpbaar.

‘Ba’ is het Japanse woord voor plaats en duidt op de ruimte waarbinnen mensen kennis met elkaar delen en creëren. Die ruimte is niet alleen fysiek bedoeld, maar ook mentaal en virtueel; elke vorm die menselijke interactie kan aannemen. Een goed voorbeeld van een Ba is het projectteam, waarin mensen uit verschillende disciplines bij elkaar worden gezet met als doel de kennis die in elk individueel lid besloten zit naar buiten te brengen en samen nieuwe kennis te genereren.

Deze besloten kennis wordt door Nonaka en Konno aangeduid als taciete kennis, ofwel stilzwijgende kennis, die staat tegenover expliciete kennis. De meeste besluitvorming blijkt gebaseerd op deze tacit knowledge. Dat geldt op individueel niveau, op het niveau van teams en organisaties. Elke organisatie heeft een, grotendeels impliciete, cultuur van idealen en waarden, gedragen door de omgang tussen de individuen, de teams en afdelingen onderling.

Voor de vernieuwing moet vooral taciete kennis worden overgedragen en ontwikkeld. Takeuchi and Nonaka onderscheiden vier manieren om kennis te creëren:

Socialiseren: van taciete naar taciete kennis: het delen van ervaringen, zodat er nieuwe taciete kennis ontstaat.

Externaliseren: van taciete naar expliciete: expliciet maken van taciete kennis.

Combineren: van expliciet naar expliciet: bewerken van expliciete kennis door combineren, sorteren, bediscussiëren, et cetera.

Internaliseren: van expliciet naar taciete kennis: leren door te doen (learning by doing), ontwikkelen van gedeelde mentale modellen.

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar