Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Max Remerie, directeur business development Siemens Nederland

Duurzame stad: ‘Ons doel is de steden te ontzorgen’

Het industriële conglomeraat Siemens is een van de stille krachten achter het verduurzamen van onze stedelijke leefomgeving. Het bedrijf is voortdurend bezig met onderzoek naar de toekomst van steden: hoe komen we tot een schonere mobiliteit, een lager energieverbruik en minder CO2-uitstoot? ‘We werken hard aan onze eigen footprint, maar bij onze klanten kunnen we het honderdvoudige bewerkstelligen’, zegt directeur business development Max Remerie.Siemens Nederland deed onlangs een opvallend persbericht uitgaan: het bedrijf heeft een overeenkomst gesloten met PingProperties voor een sale-and-lease-back-constructie voor het hoofdkantoor zie: Pingproperties. Dat is op zich niet zo vernieuwend: veel grote bedrijven stoten hun vastgoed af om het geld te kunnen gebruiken voor de primaire processen. Maar topman Ab van der Touw van Siemens Nederland liet geen misverstand bestaan over wat het bedrijf van plan is met het geld dat op deze manier vrijkomt: ‘Wij investeren ons geld liever in onderzoek naar nieuwe duurzame producten dan dat we het in stenen vastzetten’, zei hij.

Hoe werkt Siemens aan zijn ecologische footprint?

Onderdeel van de overeenkomst is dat Siemens zelf gaat investeren in de verduurzaming van het pand. Dit idee past bij de plannen die de gemeente Den Haag heeft met het Beatrixkwartier, waar het hoofdkantoor is gevestigd. ‘Als je met droge ogen wilt volhouden dat verduurzaming van de stedelijke omgeving tot de kernmissies van je bedrijf behoort, moet je zelf natuurlijk ook actief werken aan het terugbrengen van je ecologische footprint’, zegt directeur business development Max Remerie. ‘Voor de verduurzaming maken we gebruik van het Breeam-NL Gebied duurzaamheidskeurmerk. De gebouwen worden geüpgraded naar het LEED GOLD label en worden ingericht volgens het Siemens Office Concept, oftewel het Nieuwe Werken. Met Eneco zijn wij een overeenkomst aangegaan om alleen nog energie geleverd te krijgen die is opgewekt uit windenergie en we kijken natuurlijk ook naar ons mobiliteitsbeleid; de auto’s die we in gebruik hebben en het vliegverkeer. Economy vliegen is ook beter voor je footprint dan businessclass.’

Hoe zijn de ervaringen met het Nieuwe Werken?

Het hoofdkwartier is niet het eerste kantoor van Siemens dat volgens deze principes wordt ingericht. In 2012 is een geheel nieuw kantoor in Hengelo (Ov.) opgeleverd, dat volledig is vormgegeven volgens het TRA-concept en tot 30 procent energiebesparing kan opleveren zie: Pers-nieuws.

De klimaatregeling, de verlichting en de zonwering op de individuele werkplekken zijn geheel geautomatiseerd. Ook hier is het Nieuwe Werken als uitgangspunt genomen. ‘Daarmee sla je eigenlijk twee vliegen in één klap’, zegt Remerie. ‘Het is duurzamer omdat er minder ruimte nodig is én je bent beter in staat mensen aan te sturen op hun prestaties in plaats van op hun aanwezigheid van 9 tot 5. Natuurlijk moeten onze mensen er een beetje aan wennen, maar de eerste ervaringen zijn positief.’Is het ‘blaadje’ op het regelpaneel groen, dan functioneren de klimaat- en verlichtingsapparatuur optimaal volgens de ingestelde parameters. Kleurt het rood, dan weet de gebruiker dat er iets aan de hand is (Siemens persfoto).Hoe werkt Siemens aan verduurzaming?

De ontwikkelingen binnen de eigen organisatie zijn in vergelijking met de invloed van Siemens op ons dagelijks leven echter niet meer dan een druppel op de gloeiende plaat. Om duidelijk te maken hoe diep het bedrijf ingrijpt in onze samenleving, heeft Siemens een virtuele verzameling projecten bij elkaar gebracht onder de naam de Duurzame Randstad zie: Randstad. Die projecten lopen uiteen van besparingen op het energieverbruik van de RET-trams in Rotterdam tot bemoeienis met het Oceanium in diezelfde stad, de oplevering van automatische stallingen op zo’n 100 NS-stations en de slibverwerker van HVC in Dordrecht, waar groene stroom uit wordt gewonnen.

‘Vanuit Siemens zien wij dat er meer en meer mensen in steden gaan wonen’, legt Remerie uit. ‘Op dit moment woont ongeveer 50 procent van de mensen wereldwijd in een stad, in 2050 groeit dat aantal tot 70 procent. De grote vraag waar de samenleving zich voor gesteld ziet, is hoe je dan moet borgen dat zaken als mobiliteit, voedsel en zorg in voldoende mate beschikbaar blijven. We weten dat we met minder meer moeten gaan doen. Het doel van Siemens is dus de stad te “ontzorgen”. In Nederland beschouwen wij de Randstad misschien niet als één stad, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de BRIC-landen zie je dat er overal gigantische stedelijke agglomeraties ontstaan. Daar zou je de Randstad mee kunnen vergelijken: op een afstand van 50 kilometer wonen hier ruim 8 miljoen mensen. Zo kijken wij ook naar de uitdagingen die hiermee verbonden zijn. Hoe verbindt je bijvoorbeeld Delft en Rotterdam op een zo duurzaam mogelijke manier?’

Wat zijn de resultaten van de verduurzaming?

Los van de stedelijke omgeving kijkt Siemens ook direct naar wat de organisatie kan doen voor individuele klanten. Denk aan de CO2-emissies. Het bedrijf is in staat om zelfs bij meer productie voor zijn klanten het honderdvoudige aan energieverbruik te besparen en tegelijkertijd de CO2-emissies met een veelvoud terug te brengen. ‘We zullen vanzelfsprekend naar onszelf blijven kijken, maar we kunnen veel meer betekenen’, zegt Remerie. ‘Maar met ons Groene Portfolio hebben wij bijvoorbeeld al in 2011 de CO2-uitstoot van onze klanten met 317 miljoen ton teruggebracht.’

‘Belangrijk is natuurlijk dat we voortdurend op zoek zijn naar samenwerking in de keten. Samen met partners kun je altijd meer resultaat boeken dan wanneer je dingen in je eentje probeert te verbeteren. Daarvoor maken we gebruik van een triple helix-overleg, waarbij verschillende autoriteiten, bedrijven en kennisinstellingen aan tafel zitten.’

Tegelijkertijd zullen de individuele klanten ook profiteren van wat Siemens tot stand brengt in samenwerking met bijvoorbeeld de energienetbeheerders. Nu steeds meer klanten – consumenten en bedrijven – in hun eigen energiebehoefte kunnen voorzien met behulp van zonne-energie en windmolens, wordt het ook belangrijker dat de overtollige energie kan worden teruggepompt in het netwerk. ‘Dat gaat niet vanzelf, het net moet dat wel aankunnen. We zijn hard bezig de mogelijkheden daarvoor te verbeteren.’

Wat is het guiding principle?

Duurzaamheid is een van de guiding principles in de visie van Siemens. ‘Onze oprichter, Werner von Siemens, heeft in de 19e eeuw al eens gezegd: voor het korte termijngewin verkoop ik mijn toekomst niet. Dat is een mooie leidraad, die nog steeds terugkomt in alles wat we doen. Soms is dat heel erg zichtbaar, zoals bij het windmolenpark dat we bij Urk ontwikkelen en dat energie gaat leveren voor 150.000 gezinnen. Maar soms is het ook minder zichtbaar, zoals bij de automatisering van Elektronische Patiëntendossiers (EPD’s). De invoering daarvan is gepaard gegaan met lastige discussies, maar wij zijn ervan overtuigd dat die EPD’s de zorg op termijn beter betaalbaar zullen houden. Ze zijn veel efficiënter, zorgen voor minder fouten en voor meer kwaliteit.’

Zou Nederland zwaarder moeten inzetten op kenniseconomie?

Remerie vindt het vanuit zijn positie lastig om te zeggen of Nederland in zijn strijd voor meer duurzaamheid nog zwaarder zou moeten inzetten op de kenniseconomie. ‘Ik vind dat we met het Energieakkoord dat in september is gesloten een hele goede stap hebben gezet. De uitkomst daarvan juich ik toe. Natuurlijk geloven wij heilig in de kenniseconomie. Ons streven is vooral de infrastructuur daarvoor verder te verbeteren.’
Dat zal op termijn grote invloed op de Nederlandse economie gaan krijgen, is Remeries overtuiging. Zoals ook in het MKB steeds meer productie teruggehaald wordt naar Nederland, zo zullen ook de innovaties waar Siemens aan werkt een verschuiving in de locatie van de economische bezigheden tot gevolg hebben.

‘Wij werken bijvoorbeeld hard aan de langetermijnbeschikbaarheid van onze producten. Neem de MRI-apparatuur in ziekenhuizen. Door die continu op afstand te monitoren en proactief onderhoud uit te voeren, zullen wij minder vaak servicemensen naar ziekenhuizen hoeven te sturen. Een andere ontwikkeling waar ik veel van verwacht is de opkomst van de 3D-printers. Die zullen er voor gaan zorgen dat je op termijn de magazijnen leeg kunt halen en dat je de benodigde onderdelen ter plekke en on demand kunt printen. Zo haal je inderdaad de productie terug naar de stad. Ik denk dat die ontwikkeling binnen een paar jaar een hoge vlucht zal nemen.’

Welke rol ziet Siemens voor zichzelf weggelegd?

In deze ontwikkelingen wil Siemens het voortouw nemen, zegt Remerie. ‘Vanuit onze technologische kennis willen wij innoveren en verantwoordelijkheid nemen voor de duurzame ontwikkeling van onze samenleving’, zegt hij. ‘Dat spreekt mij persoonlijk ook aan. Als je kijkt naar je eigen woon- en werkomgeving, ben je geneigd alle verworvenheden voor vanzelfsprekend aan te nemen. Wij zijn gewend schoon water uit de kraan te krijgen, dat er energie uit het stopcontact komt en dat je veilig over straat kunt. Maar dat is niet overal het geval. Wat je als werknemer van Siemens trots maakt, is dat je daar een bijdrage aan kunt leveren. Ik heb een tijd in Richmond (Virginia) gezeten en als je daar een tafel reserveerde in een restaurant, vroeg je om een plekje aan het raam. Want je wist tevoren dat de energie een paar keer zou uitvallen, en daarmee ook de airco. Dan kon je wel wat frisse lucht gebruiken.’

Hans van der Klis
www.plusbusiness.nl
Januari, 2014   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar