Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Marga Hoek, Directeur De Groene Zaak

"De wereld wordt mooier en beter van de nieuwe economie"


Met haar in september te verschijnen boek Zakendoen in de nieuwe economie wil Marga Hoek ondernemers, politici en andere betrokkenen een nieuw referentiekader voor duurzaam ondernemen bieden. 'We hebben geweldige voorbeelden van bedrijven die duurzaam werken, maar er bestaat geen samenhangend beeld van hoe je de maatschappij kunt verduurzamen'.


Hoe verdien je als ondernemer geld in de duurzame economie?

Dat is de centrale vraag in Zakendoen in de nieuwe economie, het boek dat Marga Hoek in september presenteert. 'We zitten in een overgangsfase', licht Hoek toe. 'De economie verandert in hoog tempo. We gaan van een conventionele manier van zakendoen naar een nieuwe manier van zakendoen. In de drie jaar dat ik nu leiding geef aan De Groene Zaak (http://www.degroenezaak.com/), een organisatie waar zo’n 160 ondernemingen bij aangesloten zijn, heb ik talloze mooie voorbeelden voorbij zien komen van bedrijven die duurzaamheid in hun bedrijfsvoering hebben geïncorporeerd. Maar in de boeken die tot nu toe over dit onderwerp zijn verschenen, ontbreekt naar mijn smaak de samenhang. Het blijven losstaande, amorfe verhalen. Dus heb ik besloten mijn visie op dit onderwerp op te schrijven. Met behulp van de zeven traditionele managementgebieden - financiering, value cycle (de voormalige supply chain), klanten, schaalgrootte, innovatie, leiderschap en business cases – heb ik ordening aangebracht in het verhaal'.

Pure noodzaak, vindt Hoek. 'Met name de politiek ligt op dit terrein ver achter bij wat ondernemers al voor elkaar hebben gekregen. Hoe dat komt?
Politici zijn gewend om alles in segmenten in te delen. Ze hebben het nog steeds over de bouwsector, of over de landbouw. Maar bij de bouw en ruimtelijke ordening gaat om iets heel anders, namelijk om het creëren van een leefomgeving voor de mensen. Je kunt nu al zien dat bouwbedrijven en de energiesector in de nieuwe economie de handen ineen slaan om samen een betere leefomgeving te realiseren. Er ontstaan geheel nieuwe samenwerkingsverbanden, waar de politiek nog lang niet op ingesteld is'.

Ondernemers in de nieuwe economie keizen ervoor niet te outsourcen of te insourcen, maar te rightsourcen


Met de zeven vensters wil Hoek een nieuw en coherent beeld van duurzaamheid bieden, waar ondernemers, politici en andere betrokkenen zich door kunnen laten inspireren.
'De nieuwe economie is iets wat we allemaal zouden moeten willen', zegt ze. 'De wereld wordt er alleen maar beter en mooier van. Ik beschouw het als mijn missie om de verduurzaming van de maatschappij te versnellen. Ik ben goed in verbinden, in het meekrijgen van mensen. Dat doe ik met De Groene Zaak, met Het Groene Brein, een denktank met wetenschappers, en nu ook met dit boek'.

In Zakendoen in de nieuwe economie maakt Hoek dankbaar gebruik van de tientallen succesverhalen die ze als directeur van De Groene Zaak heeft leren kennen. Ze heeft 55 cases geselecteerd om haar betoog te illustreren, zodat het niet alleen een theoretisch raamwerk biedt, maar ook concrete praktijkvoorbeelden. 'Ik heb voor dit boek gebruik gemaakt van crowdsourcing: twintig wetenschappers hebben hun ideeën over dit onderwerp voor dit boek opgeschreven. Maar ik wilde het ook praktisch houden. Als je wilt versnellen, moet je concreet zijn', zegt ze.

De 7 vensters van Marga Hoeks 'Zakendoen in de nieuwe economie'


1. KLANTEN

De nieuwe economie is performance-based: consumenten nemen diensten af, eerder dan producten. Zij kopen 'licht in huis', geen lampen. Ze kopen 'mobiliteit', geen auto. Ze kopen 'warmte', geen HR-ketel. De relatie tussen producent en consument verandert danig. Immers, ook na de 'koop' blijft er een relatie gedurende het leveren van de dienst. Producenten behouden hierdoor het eigendom van de producten en creëren dus een permanente grondstoffenbank. Na de gebruiksperiode keert een product terug bij de producent. Die verlaagt hiermee zo´n afhankelijkheid van de virgin grondstoffenmarkt en verstevigt z’n economische zekerheid op de lange termijn.

2. SCHAALNIVEAU

Ondernemers creëren een sterke decentrale markt. Mede daardoor komen lokaal, regionaal en mondiaal in een andere relatie tot elkaar te staan. De ontwikkeling van hernieuwbare energie speelt een hierin een cruciale rol. Ondernemers onderkennen de kracht van de decentrale economie en zoeken dan ook primair op lokaal niveau naar mogelijkheden en verbindingen om hun business efficiënter en renderender te maken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van secundaire grondstoffen uit het eigen of aanpalende industriële ecosysteem.

3. BUSINESSCASE

Ondernemers stellen hun businesscase op een totaal andere manier samen. Ze denken niet lineair door eerst naar zichzelf te kijken en op basis daarvan naar partners te zoeken, maar vanuit de businesscase: 'Met welke partijen kan ik waarde creëren?' Hierbij spelen traditionele sectorale grenzen geen rol, maar stimuleren ondernemers economische kruisbestuiving. Op zoek naar maximale waardecreatie combineren ze geldstromen, partijen en content.

4. INNOVATIE

Innoveren is ondernemen. Ondernemers kiezen niet voor innovatie binnen organisaties, maar collectieve innovatie tussen organisaties. Gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis levert concurrentievoordeel op. Dat staat haaks op de gesloten innovatie in de traditionele economie, waarin innovatie primair intern georganiseerd is en om controle draait.

Bij innovatie in de nieuwe economie gaat het om the survival of the most adaptable, niet om the survival of the fittest


5. VALUE CYCLE

Duurzame ondernemers richten hun processen en operaties zodanig in dat afgedankte producten opnieuw worden ingezet. De verschillende processen in een productieketen zijn op elkaar afgestemd. Ondernemers ontwerpen en produceren niet voor de schroothoop, maar met het oog op de toekomstige grondstofvoorziening. Producten krijgen letterlijk ‘het eeuwige leven’, omdat ze circulair zijn ontworpen en zo na verloop van tijd een constante grondstoffenbank vormen. Dus geen supply chains, maar value cycles.

6. FINANCIERING

Geld en reële waarde worden opnieuw verbonden. Lange termijnverbintenissen, gespreide risico’s en meerlagige constructies spelen een belangrijke rol. Geld en reële waarde slapen weer op één kussen: financiële dienstverleners fungeren er niet als 'geldmachines', maar voorzien in waardecreatie op de lange termijn.

7. LEIDERSCHAP

Ondernemen vraagt om een visie die 'verder rekent' dan kwartaalcijfers en winstmaximalisatie. Leiderschap verbreedt zich en toont zich dan ook in het vermogen van CEO’s om de eigen onderneming logisch te positioneren in het lokale, regionale en mondiale krachtenspel en lange termijnsamenwerking boven concurrentie te plaatsen. Dat vraagt bedrijfsoverstijgende visie. Een CEO moet meer dan ooit in staat zijn vanuit een breed zichtveld verbindingen te leggen en netwerken te creëren, ook buiten zijn eigen sector en ook met publieke partijen en overheden.

www.managementboek.nl

Hans van der Klis
www.plusbusiness.nl
September, 2013   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar