Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview KPN 'Het Nieuwe Leven en Werken' Marco van Gelder en Elsje de Vries

Werkend Nederland in 2015: miljarden besparing, 180.000 minder auto’s per werkdag op de weg, minder CO2 uitstoot, lagere kosten per kantoor m2. Maarrrr…: meer zelfredzaamheid, meer verantwoordelijkheid en meer discipline
Team KPN Online zag ik beneden in de hal op een poster staan. Wat houdt dat in?

Dat is onze interne website. Het staat voor één team en samen doen we het werk. Het past heel mooi bij elkaar.

Sinds wanneer bestaat Het Nieuwe Leven en Werken? En hoe is die behoefte ontstaan?

Officieel dateert de start van 'Het Nieuwe Leven en Werken' uit 2008. In die tijd was er binnen Corporate al een tijd je een discussie gaande en leefden er vragen als: waarom rijden we met z’n allen naar kantoor om daar de computer aan te slingeren, en dan aan het inde van de dag de pc weer uit te zetten en naar huis te gaan. Tien jaar geleden, dus dat was een paar jaar eerder, is KPN samen met Digital een Telewerkforum begonnen. Dat was eigenlijk een experiment. Wat je toen zag was dat de nieuwe techniek het mogelijk maakte om plaats-onafhankelijk te gaan werken. Vanaf die tijd is het snel gegaan.

Hoe start je zo´n nieuwe manier van werken op?

Hoe je start is afhankelijk van het bedrijf. Hoe ben je georganiseerd en in welke situatie verkeer je. Bij KPN zijn we begonnen vanuit HR. We zagen dat we met onze techniek eigenlijk alles konden, dus namen we als HR het initiatief om het idee te gaan promoten. Vanuit HR werd er met andere afdelingen, werknemers en leidinggevenden het idee overgedragen om anders te gaan werken en ‘het werken’ anders te organiseren, zodat we meer tijd- en plaats-onafhankelijk konden gaan werken En zo is het balletje gaan rollen.

Je had het net over de 3 B’s. Wat houdt dat in?

De 3 B’s zijn eigenlijk steeds de drie componenten die terug komen in het proces van 'Het nieuwe Leven en werken': Bricks, Bites en Behaviour. Bricks staat voor de inrichting van je panden, de plekken waar je kunt vergaderen, werken en elkaar ontmoeten. Bites is de technologie kant die 'Het nieuwe Leven en werken' mogelijk maakt. Het zijn steeds deze drie dingen die een belangrijke rol spelen bij de initiatie van het programma 'Het nieuwe werken'.

Het gaat dus om stenen, IT en gedrag?

Zo kan je het ook zeggen. Het zijn de drie pijlers die steeds op elkaar ingrijpen. Gedrag bijvoorbeeld. Het verhelderende inzicht van waarom rijden we nog allemaal naar kantoor? Omdat daar onze computers staan? Dan zijn er de IT ontwikkelingen. Er zijn toch laptops, we beschikken toch over fantastische netwerken? Maar ook de kamers in het pand passen eigenlijk niet meer, want we komen hier juist meer om elkaar te ontmoeten en te vergaderen. Dat heeft weer invloed op de vierkante meters, want je gaat de ruimte anders inrichten. Je hebt niet meer zoveel vierkante meters nodig. Die kun je dan weer als vastgoed verkopen.
Elsje de Vries vult aan:
We hebben het nu vooral over de interne veranderingen, de mentaliteit hoe ga je nu nadenken over werk. Maar deze worden ook ingegeven door de maatschappelijke ontwikkelingen. Er is nu zoveel nieuwe techniek beschikbaar. In de politiek gaat men zich afvragen wat we aan het fileprobleem kunnen doen en aan de CO2 uitstoot. Die wisselwerking gaat er toe leiden dat niet alleen KPN, maar ook andere bedrijven zich de vraag stellen hoe kunnen we dingen anders gaan doen. Er moet dus eerst een wrijving ontstaan wil er een gedachte komen van ja, we hebben behoefte aan iets nieuws.
Marco van Gelder:
In de maatschappij verandert er van alles en bedrijven reageren daar intern op. Bij mensen heeft dat invloed op de werk/privébalans. Neem bijvoorbeeld twee werkende ouders. Hoe gaan zij hun gezin managen. Nu met 'Het Nieuwe Werken' kunnen zij efficiënt niet alleen hun werkdag indelen, maar ook hun vrije tijd.

Is thuiswerken geschikt voor iedereen?

Dat thuiswerken nu mogelijk is wil niet zeggen dat iedereen ineens thuis MOET gaan werken. Er zijn hier collega’s die werk verzamelen en dat in alle rust thuis uitwerken. Weer anderen vinden het juist prettig om een beetje meer reuring om zich heen te hebben. Thuiswerken is dus niet verplicht.
Elsje:
Het is vooral de mogelijkheid om plaats en tijdonafhankelijk te kunnen werken. Dat betekent dus dat je ook in een bibliotheek kunt werken, of onderweg, of in het café of zelfs naast de file op een parkeerplaats. Het Nieuwe Werken vraagt aan de andere kant ook veel discipline, zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid. Dat is de grootste uitdaging.
Marco vult aan:
Het nieuwe werken is meer dan thuiswerken. Met elkaar, dus niet alleen in teams of afdelingen, maar hele bedrijfsketens spreken met elkaar doelstellingen af, zodat de voortgang synchroon loopt. Je zult elkaar regelmatig moeten treffen om de voortgang van het werk is. Waar zitten knelpunten of zijn er vragen om hulp. Dit is een compleet programma juist om problemen op te lossen en mensen te coachen. Dit allemaal om de voortgang van het werk te waarborgen. En de onderlinge samenwerking steeds te optimaliseren.

Het Nieuwe Werken begint een containerbegrip te worden.

Dat zou je kunnen denken. De beweging 'Het Nieuwe Werken' is nu wel zo langzamerhand doorgevoerd. Er zijn grote stappen gezet. Niet alleen bij KPN, maar zeker ook bij onze klanten. Op dit moment een verschuiving gaande. Nu komt de volgende stap. Met elkaar krijg je een nieuwe ruimte met nieuwe verantwoordelijkheden. Op een nieuwe manier vormgeven aan je werk, een nieuwe manier vinden van samenwerken, daar gaat het eigenlijk allemaal om. Dat doen we niet alleen binnen KPN, maar ook in de samenwerking met onze klanten. Samen hebben we een eindeloze weg te gaan, vol perspectieven.
Het Nieuwe Werken 'oude stijl' ging eigenlijk nooit over werken, maar over vierkante meters, computers, kilometers en financieel perspectief. Het Nieuwe Werken 'nieuwe stijl' gaat veel meer over het werk zelf! Wat doen we en waarom doen we het op deze manier. En hoe kunnen we dat anders organiseren. Het is belangrijk om te zien dat men heel vaak denkt Het Nieuwe Werken is een platgetrapt pad en dat is denk ik een verkeerde manier van kijken. Het Nieuwe werken nu is een constante ontwikkeling. Het steeds blijven innoveren van je organisatie. Dat is waar het om gaat.

KPN noemt het niet voor niets 'Het Nieuwe Leven en Werken'.

Dat hebben we zeer bewust gedaan. Werken is maar één perspectief. Want je ziet hoe het zich verhoudt tot hoe je de rest van je leven inricht. Je ziet in de sociaal maatschappelijk context veel bewegingen. Voor deze bewegingen staat de KPN open. We willen weten wat er gebeurt. We blijven goed observeren. Technologie is hierin heel fundamenteel. Want als er tegenwoordig ergens een stekker uitgetrokken wordt breekt er paniek uit. Niets werk meer. Netwerken liggen plat, communicatie is dood. Niets werkt meer. Ook thuis. Zonder degelijke infrastructuur staat alles stil. Vanuit de virtuele wereld zie je dat er heel veel mogelijkheden ontstaan voor de reële wereld. In die virtuele wereld, zeg maar Het Nieuwe Leven, zo noemen wij dat, geef je heel anders inhoud aan je werk. Je bent nu hier bezig, straks stap je in je auto naar een meeting, daarna misschien weer naar thuis, dan weer log je in op een netwerk van een bedrijf waarmee je samenwerkt. Je gebruikt afwisselend andere tools en er is volop beweging. Dat is de richting van 'Het Nieuwe Leven en Werken'.
Als we naar de toekomst van een corporate bedrijf als KPN kijken zal waarschijnlijk het aantal werknemers gaan slinken en zich veel meer bezig houden met de waarde van het merk, marketing en communicatie, propositie-ontwikkeling. Dat werk zal versneden aangeboden worden aan bedrijven in projectmatige vorm. Daarvoor hoeven we niet meer met z’n allen naar kantoor te komen, maar je krijgt veel meer een satelliet en netwerkstructuur in projectmatige vorm. Dit karakter komt ook terug in stedelijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld op IJburg in Amsterdam. KPN doet daar heel veel experimenten onder de naam Smart City. De infrastructuur is daar helemaal van glasvezel. Zo kun je hele nieuwe manieren van leven ontwikkelen, nieuwe manieren van zorg, nieuwe manieren van onderwijs, kortom nieuwe manieren van werken. Zo kun je het werk fijnmaziger distribueren.

Zijn er nadelen in 'Het Nieuwe Leven en Werken?'

Je bent plaats en tijd onafhankelijk aan het werk. Het nadeel daarvan is hoe ga je om met synchronisatie? Hoe ga je met verantwoordelijkheid en kun je er mee omgaan? En zoals al eerder gezegd, hoe zelfredzaam ben je? Het is een grote stap om van een verzorgende werkgever over te stappen naar die zelfstandigheid. Dat is een transitie die roept om nauwkeurige begeleiding. Je zult als individu mee moeten bewegen met ‘Het Nieuwe Leven en Werken’.
Elsje:
Mensen die daarmee problemen of onbewuste barrières hebben zullen, in die transitie een andere begeleiding nodig hebben. De één pakt het veel sneller op dan de ander en is het een natuurlijk proces. Dan kan aan de generatie liggen, of misschien persoonlijkheid. Het fenomeen flexplekken is voor sommigen heel erg wennen bijvoorbeeld. Soms moet je bij mensen aanschuiven die je niet zo goed kent. Je bent je eigen stekkie kwijt. Soms moet je ook minimaal één dag per week prikken om fysiek met elkaar te overleggen. Want die contacten hebben niet alleen belang voor de voortgang van het werk, maar ook hebben dit soort meetings sociale waarde. Inderdaad, het kost veel meer moeite dan vroeger om met elkaar af te spreken. Want impulsen via laptop, netwerken, social media, telefoon sms etc. blijven binnenkomen en dat kan een druk op je leggen. Maar jij bepaalt hoe druk je het jezelf maakt.

Hoe sterk moet je in dit concept zijn om de agenda de baas te blijven?

Jij moet zelf de regie nemen. Maar inderdaad, het blijft een uitdaging. We zien mensen rondlopen met zowel een privé- als een werktelefoon, een tablet en een laptop. Maar nog steeds moet je zelf echt je grenzen bepalen. Dat is één van de belangrijkste voorwaarden van Het Nieuwe Leven en Werken. Als je niet sterk in je schoenen staat kan het uit de hand lopen. Kijk als je zou willen kun je 24/7 doorwerken. In het weekend, op zondagavond of zelfs tijdens je vakantie. Het is vanuit KPN een vereiste dat medewerkers zichzelf trainen om gedisciplineerd te worden en vooral te blijven. Ook dat hoort bij Het Nieuwe Leven en Werken.

Wat is de gemiddelde leeftijd bij KPN?

Ik denk dat de leeftijd zo rond eind dertig begin veertig ligt. Dat komt omdat we een jonge high potential group hebben. Bestaande uit recent afgestudeerden en stagiaires. Maar als je doelt op de mogelijkheid dat leeftijd iets te maken heeft met het kunnen werken met dit concept, denk ik dat het anders ligt. Het heeft te maken met hoe goed je op de hoogte bent van de nu beschikbare techniek, kun je daar goed mee werken en heb je de juiste discipline voor Het Nieuwe Leven en Werken. Daar gaat ’t om!
Ik heb hier nog een (inmiddels overbodige) slotvraag staan: wat heeft KPN van dit proces geleerd?
Marco:
Tot nu toe heel veel. Maar nog lang niet alles. Dit proces gaat door en door. We zitten in een leer- en doefase die niet meer zal eindigen. En dat is precies de bedoeling! Zo blijven we veranderen!

Dick Kalvenhaar
www.plusbusiness.nl
Augustus, 2013   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar