Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

The Lean Startup methode

Eric Ries

The Lean Startup is een methode om nieuwe innovaties of diensten efficiënt en snel succesvol te maken. The Lean Startup maakt het testen van hypothesen tot het belangrijkste doel van de eerste levensfase van een innovatie. Dat betekent beginnen met een product dat niet perfect is, maar je leert of er een behoefte aan is. Door de juiste dingen te meten kun je snel je product aanpassen en opnieuw testen. Dit wordt de Build-Measure-Learn feedback loop genoemd. Je moet in de startfase snel beslissingen nemen over de toekomst van je product - ‘pivot or persevere’. Het doel is om het pad van exponentiele groei te vinden.

De Lean Startup-methode is zeker niet alleen bedoeld voor startups, maar juist ook voor gevestigde bedrijven die willen (of moeten) innoveren. Ries praat veel over entrepreneurs en laat ons weten dat het de taak is van managers om een cultuur te creëren waarbinnen ondernemerschap wordt aangemoedigd en mensen fouten mogen maken. Alleen door fouten te maken, kun je namelijk leren. De methode wordt expliciet omarmt door Toyota, de bedenkers van het lean manufacturing principe.

Ommezwaai

Voor elk initiatief betekent dit antwoord te vinden op onderstaande vragen:
Herkennen klanten het probleem of dienst dat je aan het oplossen bent?
Als er een oplossing aangeboden wordt, willen zij deze kopen?
Willen zij deze oplossing van ons kopen?
Kunnen wij deze oplossing of dienst bouwen en of aanbieden?

Ries verdeelt zijn methode onder in 3 delen.

Visie,
Sturen en
Accelereren


Visie

1. Start:
De eerste stap in een startup is de fundering. Een idee is hier essentieel.
2. Definities
Het is essentieel dat de entrepreneur en de startup op een lijn te zitten. Een entrepreneur is iemand met een idee en deze ook ten uitvoering brengt in de praktijk. Een startup is een menselijk instituut ontworpen om nieuwe producten en diensten te ontwerpen onder extreem onzekere omstandigheden.
3. Leren
Ries stelt dat er geleerd moet worden vanuit doelen en milestones. Dit word ook wel validated learning genoemd.
4. Experiment
Nadat het idee, de definities en de doelen duidelijk zijn is het tijd om te experimenteren. Zo kan er optimaal achter gekomen worden naar welke klanten je zou moeten luisteren, wat de volgende stap is en of je nog op het goede spoor zit. Een experiment hoeft niet altijd een eerste product te zijn, het kan namelijk ook simpelweg een test zijn om te kijken of er markt is voor je idee/visie. Dit word ook wel de MPV genoemd (Minimum Viable Product)

Sturen

Je hebt een product of dienst gelanceerd vanuit visie. Je idee is nu gelanceerd. Voorwaarde voor de volgende fase is dat de MPV succesvol aangeslagen is.
5. De sprong
Je moet nu een volledig product ontwikkelen en de sprong wagen. Je krijgt te maken met voorstanders en tegenstanders. Je strategie moet verder worden ontwikkeld. Het nadeel van strategie is dat deze veelal gebaseerd is op aannames. Probeer deze systematisch te testen.
6. Test
Alle nieuwe functies volgens de strategie moeten zo snel mogelijk getest worden. Belangrijk om te voorkomen dat er niet te veel geld, energie en tijd in een feature word gestoken waar de doelgroep niet op zit te wachten.
7. Meten
Meten is weten. Hoe meer informatie je opdoet over de doelgroep hoe beter je hierop kan inspelen.
8. Draaien of volharden
Je kan als ondernemer nu de keuze maken, ga ik een grote aanpassing doorvoeren of het product laten zo als het is. Je baseert je strategie dus op de factoren die in de omgeving plaats vinden, niet op een strategie uit een ondernemingsplan.

Versnellen

9. Batch
The lean startup stelt voorop dat er in kleine productie batches word gewerkt. Doelstelling van de lean startup is weinig te maken in zo min mogelijk tijd. Dit geld voor producten uit fabrieken, maar ook voor het ontwikkelen van online diensten/producten.
10. Groeien
De lean startup stelt dat het in stap 10 tijd is om te groeien en dat dit in een startup op 4 verschillende manieren gedaan kan worden. Mond op mond reclame, een bijkomend effect door gebruik van het product, door gefinancierde advertenties en/of door herhalingsaankopen en herhalingsgebruik.
11. Adapt
Ries stelt dat een startup alleen door kan groeien als het een “adapteble organisation” word. Dit betekend dat de startup constant moet inspelen op factoren die gebeuren in de directe omgeving. Ries stelt dat kwaliteit boven tijd staat.
12. Innovatie
In de laatste fase is de organisatie flink aan het groeien. Ries geeft aan dat dit de ideale tijd is om innovatie binnen het bedrijf te waarborgen. Hij geeft aan dat het in deze fase relatief makkelijk binnen een bedrijf kan worden geïmplementeerd.

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar