Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

10 jaar na An Inconvenient truth
Jolein Baidenmann

We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them


Wat was de betekenis van de film "An Inconvenient Truth" voor u?

Het maakte voor een grotere groep mensen zichtbaar, met indringende beelden, waar we met een kleine groep al langer mee bezig waren. Dat creëerde een extra boost en energie voor ons werk en vakgebied. Opeens was het serieus.

Wat doet u privé of bedrijfsmatig om de klimaatverandering tegen te gaan?

Klimaatverandering is een van de thema’s waar ik me met mijn werk op richt. Ik was in het najaar de klimaatlobbyist van Oxfam Novib en betrokken bij de VN Top CoP21 over Klimaat in Parijs. Ik werk ook aan partnerschappen rondom Klimaatbeleid. En via de methodiek Wicked Problems Plaza ga ik met groepen mensen aan de slag om de vinger te krijgen achter de problematiek van Klimaatverandering en Energiebeleid.

Volgens mij is de grootste winst te behalen bij de mondiale landbouwindustrie en het energie-intensieve en fossiele bedrijfsleven. Dat moet met schone energie en veel zuiniger. Burgers die schoner en zuinig leven is mooi, maar dat is uiteindelijk een druppel op de goeie plaat als er bij de grote industrie niks verandert.

Is circulariteit de oplossing?

Er is niet 1 oplossing. We leven in een complexe tijd en zijn complexe wezens. In allerlei domeinen, economie, psychologie, technologie, spiritualiteit zullen stappen gezet worden richting een nieuwe maatschappij. Het gaat om een grootschalige transitie, een systeemwijziging. Maar ook dat is niet iets nieuws, onze hele bestaan is een grote transitie. De stappen nu zullen gaan richting slim organiseren, efficiency, singularity, gemak, circulariteit, duurzaam. De invloed van kleine groepen veranderaars en kleine innovators op het systeem wordt groter. De belangrijkste hobbel is nu het afscheid nemen van een op fossiel gebouwde maatschappij. Het zijn boeiende tijden!

Wat is uw advies aan de politiek en het bedrijfsleven?

In tijden van verandering is het veilig om op het bekende te vertrouwen. Om je oren te laten hangen naar de grootste schreeuwers. Maar we hebben leiderschap nodig om dappere stappen te zetten, ook stappen die in eerste instantie ongemakkelijk voelen of populariteit kosten. Zeker in combinatie met grote geopolitieke shifts en uitdagingen op het gebied van veiligheid, waardoor velen zich terugtrekken op hun eigen eiland, is dat een lastige vraag. Maar kies bewust voor een positief beeld op de toekomst. Laat zien in wat voor maatschappij je wil leven. Klimaatverandering (en nog een aantal andere mondiale uitdagingen) vereisen een veel grotere en geïntegreerde denkkracht dan we nu vaak inzetten. Deze uitdagingen vragen van leiders om hun nobelste en krachtigste kant te laten zien, soevereiniteit soms los te laten en verder te kijken dan eigenbelang. Einstein zei al, met de “We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them.” Er zijn zoveel nieuwe creatieve, inspirerende mensen, gedachten, innovaties. Maak daarvan gebruik, en blijf niet hangen bij het oude.

Jolein Baidenmann
Adviseur- Directeur ISDUURZAAM
Maart, 2016

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar