Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Integrated Reporting


AkzoNobel wint De Kristalprijs 2015 voor meest transparante jaarverslag

De Kristalprijs 2015

AkzoNobel maakt in zijn jaarverslag op heldere wijze duidelijk dat op twee van de maatschappelijke doelen die het bedrijf zichzelf stelt verbetering noodzakelijk is. Het bedrijf gaat daarnaast uitgebreid in op de oorzaak van problemen, ook als die buiten de eigen organisatie ligt.  Lees verder

DSM winnaar Henri Sijthoff-prijs 2015

Henri Sijthoff-prijs 2015

Fijnchemiebedrijf DSM heeft de beste financiële verslaggeving in de categorie AEX-bedrijven. Dat heeft de jury van de FD Henri Sijthoff-prijs, de jaarlijkse onderscheiding voor beste financiële verslaggeving.  Lees verder

Meer aandacht voor verantwoord belastingbeleid bij beursgenoteerde bedrijven

De beleggersvereniging stelt vast dat 45 procent van de onderzochte bedrijven op dit punt MVO-beleid heeft geformuleerd. Dat staat in schril contrast met cijfers van vorig jaar. Toen was dit nog maar bij 16 procent van de bedrijven het geval.  Lees verder

Kwaliteit jaarverslagen grote beursfondsen onvoldoende

Voor het eerst in het 61-jarig bestaan van de FD Henri Sijthoff-prijs voor de beste financiële verslaggeving zijn er geen nominaties bij de elite van 25 AEX-fondsen.
 Lees verder

Relevante, vergelijkbare informatie en het ‘eigen verhaal’ moeten leidend zijn voor financiële verslaggeving

Beleggers hebben meer behoefte aan relevante en vergelijkbare informatie en het ‘eigen verhaal’ van de onderneming als toelichting bij de jaarrekening.  Lees verder

Ban de bias uit de boardroom

Commissarissen worden vaak beschuldigd dat ze bij fiasco´s hebben zitten slapen. Mijntje Lückerath-Rovers neemt de stelling in dat het niet zozeer laksheid is die tot verkeerde besluiten leidt maar vooral de vooringenomenheid of vooroordelen bij commissarissen.  Lees verder

Bedrijven soms nog huiverig om integrated reporting te omarmen

Bedrijven zijn nog huiverig om integrated reporting te omarmen, zo blijkt uit onderzoek van ACCA (Association of Chartered Certified Accountants). Een meerderheid van de ondernemingen neemt een afwachtende houding aan, zo stellen de onderzoekers vast.  Lees verder

GRI en ISO publiceren document over MVO

Global Reporting Initiative (GRI) en ISO hebben samen een document opgesteld waarin de relatie tussen GRI G4 en ISO 26000 wordt toegelicht. Zowel GRI als ISO geven organisaties handvatten voor MVO.
 Lees verder

Gedragscodes "revisited"

Mijntje Lückerath-Rovers, Nyenrode Business Universiteit

Het gedrag en de maatschappelijke verantwoording van bestuurders en toezichthouders behoeft permanente aandacht!  Lees verder

Randstad, Nutreco en ABN Amro hebben de FD Henri Sijthoff-prijs 2014 gewonnen

Henri Sijthoff-prijs 2014

Dit jaar constateerde de jury dat de leesbaarheid tegenvalt. Jaarverslagen en financiële websites bevatten doorgaans veel informatie, maar verschaffen helaas onvoldoende duiding. Veel onderdelen zijn onderworpen aan specifieke regelgeving en hoewel per onderdeel deze regelgeving wordt gevolgd ontstaat er geen holistisch jaarverslag.  Lees verder

BEST ANNUAL REPORTS

This Year: 2015 Rating and Ranking
Annual Reports for a year ended in 2014

 Lees verder
Ik ben integer, jij bent integer

Nieuwe boek van Rob de Lange en Jaap ten Wolde Adviezen en sterke verhalen uit de boardroom

Een unieke combinatie van theorie, best practices en persoonlijke levenslessen. De integriteit van organisaties en hun leiders is een cruciaal thema, dat vrijwel dagelijks de pers haalt. De schade van een gedeukt imago varieert van een koersval op de beurs of een consumentenboycot tot een voor altijd besmette persoonlijke reputatie.

Video over XBRL

XBRL of eXtensible Business Reporting Language is een open standaard om financiële gegevens uit te wisselen via het internet.
   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie ModellenIntegrated Reporting
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor deze rubriek, stuur dan een e-mail naar:
  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar