Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
8 vragen aan Gerald Schotman, Chief Technology Officer en hoofd Research & Development Royal Dutch Shell

We moedigen jongeren aan om na te denken over en bij te dragen aan een meer duurzame samenleving


Met de Shell Bachelor Master Prijs willen we jong technisch talent stimuleren onderzoek te doen naar technologische oplossingen met een duurzaam karakter. We vinden het belangrijk om jongeren mee te laten denken over de energietoekomst en met deze prijs hopen wij studenten te motiveren zich op dit vlak verder te ontwikkelen zodat ze straks kunnen bijdragen aan technologische oplossingen waarvan ook toekomstige generaties kunnen profiteren. Het is ook een kans voor studenten om hun duurzame innovatieve ambities aan een breder publiek te tonen.

Hoe heeft de Shell Bachelor Master Prijs zich in de afgelopen jaren ontwikkeld?

In 2006 begonnen wij een pilot met de TU Delft en nadat deze succesvol was verlopen, besloten we om de samenwerking daarna uit te breiden met de Universiteit Twente en de Technische Universiteit Eindhoven. De samenwerking heeft onze relatie met de universiteiten versterkt en dat blijkt ook wel uit de afvaardiging van de juryleden; alle Rectores Magnifici van de universiteiten verlenen hun medewerking hieraan. Het thema heeft zich in de loop der jaren ook verder ontwikkeld: in het begin lag de nadruk op duurzaamheid en energie en dat is nu uitgegroeid naar duurzame oplossingen op het gebied van innovatie en technologie. We zagen bij de finale dit voorjaar dat de onderwerpen van de scripties van de finalisten actueel zijn en in lijn met de nieuwe scenario’s van Shell. Nieuw dit jaar was de publieksprijs. Deelnemers kunnen via Social Media likes verzamelen onder hun aanhangers. En we hebben zojuist gehoord dat we voor het komende jaar 2013/2014 ook zullen samenwerken met de Universiteit Wageningen (WUR). Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee.

Welke scriptie is u in de afgelopen jaren het meest bij gebleven?

Dat is juist de breedte van het veld, hoe je op zoveel verschillende manieren met duurzame innovatie kunt bezig zijn, dat die diversiteit en kwaliteit zichtbaar is op alle deelnemende universiteiten en hoe technologie en duurzaamheid leeft onder de mensen (bijvoorbeeld afgaand op de discussie in de zaal met familie/vrienden). Elk jaar zijn er weer bijzondere onderwerpen en bevlogen en betrokken jongeren. Zo was er ooit een finalist die na het winnen van de Bachelor Prijs een stage ging doen bij Shell in Aberdeen en na het halen van zijn Master is hij bij Shell Global Solutions in Amsterdam begonnen. Dat is mooi om te zien. Daarna volgden er meerdere finalisten die na hun deelname aan deze scriptieprijs en na het doorlopen van de sollicitatieprocedure een aanbieding van Shell kregen. Het meedoen aan de Shell Bachelor Master Prijs kan dus best deuren openen.

Het accent van deze prijs ligt op duurzaamheid, wat zijn de belangrijkste resultaten bij Shell op het gebied van duurzaamheid?

De essentie van duurzaamheid is volgens mij dat producten verantwoord en betaalbaar op de markt komen. Enerzijds zetten we sterk in op lagere CO2-uitstoot, bijvoorbeeld door energiebesparing bij ons maar ook voor de klanten, biobrandstoffen, afvang en opslag van CO2, meer aardgas ter vervanging van steenkool en toekomstige energieoplossingen waarbij zon en wind samewerking met dat schone gas. We zien wel een nieuw dilemma opdoemen, namelijk een ‘botsing’ van energie, water en voedsel. In 2030 zal van elk tientallen procenten méér nodig zijn. Dat stelt overheden, bedrijven en individuen voor grote problemen. De eerste stap van onze kant is dat we de bestaande praktijk verder moeten verbeteren.

Welke rol speelt duurzaamheid in uw privéleven?

Duurzaamheid voor mij is toekomstbestendig bezig zijn met de dingen die je doet. Zorgen dat je de implicaties voor jouw sociale omgeving en het milieu nadrukkelijk en bewust meeneemt in de keuzes die je maakt voor eigen welvaart en groei. Op het werk gaat dat vaak over technologie die tot betaalbare, betrouwbare en milieuverantwoorde energie leidt voor de groeiende en welvarender wereld bevolking. Privé gaat het over dingen als de balans tussen werk en privéleven, de energie en tijd die ik investeer in familie en vrienden en of ik wel bewust genoeg bezig met simpele dingen als water en energie besparing en het voorkomen van onnodig afval. Bij mij gaat het dus meer over goede afwegingen dan over de laatste trend in zonnepanelen op mijn dak.

Is de Bachelor Master Prijs een sleutel tot succes voor duurzaamheid?

We moedigen jongeren aan om na te denken over en bij te dragen aan een meer duurzame samenleving. Met het uitreiken van deze prijs hopen we natuurlijk dat de winnaars vervolgonderzoek gaan doen. Ik merk dat er een grote oplossingsgerichtheid en betrokkenheid onder studenten is en ook een hele goede balans tussen hoge aspiraties en doelen en een reële kijk over wat nodig is om daar te komen. Beide ervaar ik als zeer inspirerend.

Hoe ervaart u de aansluiting tussen de universiteiten en het bedrijfsleven?

Die aansluiting is goed en gaat ongetwijfeld nog beter worden. Veel onderzoek doen wij samen met universiteiten omdat we daarmee nadrukkelijk de deur openzetten voor toegang tot fundamenteel onderzoek, de basis voor veel van ons toegepaste werk. Het levert diversiteit, snelheid en gelukkig ook regelmatig nieuwe collega’s na afstuderen of promotie. De universiteiten zijn steeds meer en beter ingespeeld op die aansluiting en hebben vaak voordeel bij toegang tot echte data en echte uitdagingen uit de praktijk. Met het nieuwe topgebiedenbeleid in Nederland zie ik die aansluiting de komende jaren nog verder verbeteren.

Is het voor de finalisten in onze kenniseconomie eenvoudiger geworden om een plek in de maatschappij te vinden?

Ik denk eerlijk gezegd dat het voor goede onderzoekers, bachelor of master, nooit moeilijk is geweest. Met het steeds meer toenemende belang van techniek is de vraag naar talent vanuit die kenniseconomie onveranderd hoog. Ik denk wel dat ze zich nog meer in de kijker kunnen spelen van die partijen in de markt die het best aansluiten op hun technische en carriere ambities. En dat is natuurlijk fantastisch.

Wat is uw advies aan de deelnemers van de Shell Bachelor Master Prijs?

Bachelor Master Prijs is voor studenten een leerzame ervaring, maar ook een manier om kennis te maken met Shell. Alle finalisten krijgen op kosten van Shell een “elevator pitch” training waarbij ze leren om in slechts 2 minuten een flitsende presentatie te geven. Dit is een training waar je je hele carriere veel profijt van kunt hebben. Daarnaast biedt het een podium om een bepaald onderzoek aan een groter publiek bekend te maken.

Mei, 2013
www.plusbusiness.nl

Ga naar het overzicht

Finalisten Shell Bachelor Master Prijs 2012   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen
      Overzicht finalisten 2012
      Tim Hilbers
      Maurice Quant
      Marco de Visser
      Hans van Franeker
      Sander Haase
      Bart Macco

      Gerald Schotman:
        We moedigen jongeren aan om na te
        denken over en bij te dragen aan
        een meer duurzame samenleving      Overzicht finalisten 2014


      Overzicht finalisten 2013


      Overzicht finalisten 2012

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar