Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren

Concurrentiestrategieën

Michael Porter

Een bedrijf kan een groot aantal technieken gebruiken bij de analyse van een bedrijfstak en deze vertalen in een effectieve concurrentiestrategie. De structuur van een bedrijfstak wordt gekenmerkt door vijf concurrentiekrachten. Deze krachten worden uitgeoefend door leveranciers, kopers, toetreders, substituten en concurrenten die wedijveren om de gunsten van de consument. Samen bepalen ze het winstpotentieel in de desbetreffende bedrijfstak.

Wat is generieke concurrentiestrategie van Michael Porter?

Volgens Michael Porter zijn er drie verschillende concurrentiestrategieën die organisaties kunnen hanteren om toegevoegde waarde en onderscheidend vermogen t.o.v. haar concurrenten te creëren.
Michael Porter onderscheidt de volgende strategieën:
• Lagekostenstrategie
• Differentiatiestrategie
• Focusstrategie

De generieke concurrentiestrategieën van Michael Porter is een handig hulpmiddel bij het formuleren van een strategie voor een onderneming. Het kiezen van een te volgen concurrentiestrategie speelt een belangrijke rol in het strategisch marketingplan.

Waarom de generieke strategie van Michael Porter?

De generieke concurrentiestrategie van Michael Porter is een waardevol hulpmiddel om te komen tot goede strategische keuzes. De generieke strategieën van Michael Porter helpen bij het kiezen van een goede concurrentiestrategie en verschaffen inzicht in het maken van de juist keuzes ter voorkoming van het “stuck in the middle” principe.

Hoe ziet het model eruit?

Een diagnose van de concurrentie in een bedrijfstak, alsmede van de factoren die daaraan ten grondslag liggen, biedt een bedrijf de mogelijkheid om binnen die bedrijfstak zijn sterke en zwakke punten vast te stellen. Op basis hiervan kunnen drie generieke strategieën worden geformuleerd:

1. De strategie van het kostenleiderschap is erop gericht een algeheel kostenvoordeel te behalen in de bedrijfstak door schaalvoordelen, ervaring, kostenbeheersing, het vermijden van kleinschalige inkopers, enzovoorts.

2. De tweede generieke strategie is het differentiëren van het productenpakket, waardoor iets gemaakt wordt dat overal in de bedrijfstak als uniek wordt beschouwd.

3. De derde strategie tenslotte, is de zogenoemde focus. Hierbij streeft een bedrijf er niet naar om de gehele bedrijfstak te bedienen, maar kiest het zorgvuldig bepaalde groepen kopers. De gedachte hierachter is dat men nauw gedefinieerde doelgroepen beter van dienst kan zijn dan de breder opererende concurrenten dat kunnen.

Het is praktisch onmogelijk meer dan één generieke strategie na te streven. De onderneming die dit probeert raakt tussen wal en schip. Dit zal ten koste gaan van de winstgevendheid en strategische actie is in zo'n situatie dan ook geboden. Er moet dan ook een keuze worden gemaakt uit één van de drie generieke strategieën.

   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar