Home                       Contact       Aanmelden Nieuwsbrief               InnovationHub

  Plus interview            Passionate People           Blikvangers           Video           Columns
   Innovatie
   Mobiliteit
   Nieuwe Economie
   Nieuw Organiseren
Interview met Chris Heutink, Executive board member Randstad Groep Nederland

Een technische georiënteerde economie is veel schokbestendiger dan een traditionele diensten economie


Sociale innovatie is hoe mooi de gedachte ook is, een container begrip geworden waardoor het begrip al bijna de lading niet meer dekt. Mijn definitie van sociale innovatie is dat we goed om ons heen kijken naar wat maatschappelijke issues zijn die in de driehoek organisatie, instituties en individu om een andere oplossing vragen dan de geijkte industriële oplossing. Kunnen diverse partijen samenwerken om voor de maatschappij waar we toe behoren te innoveren? Een voorbeeld van een sociale innovatie is bijvoorbeeld ons idee over bijstand en werk. Mensen hebben geen bijstand nodig, ze zijn op zoek naar werk.

Wat zijn voor u de belangrijkste drijfveren voor sociale innovatie?

Sociale innovaties die bijdragen aan werkgeluk zijn belangrijk. Een belangrijke sociale innovatie zou zijn dat we sociale zekerheid niet meer aan een arbeidscontract voor onbepaalde tijd ophangen maar dat we sociale zekerheid voor alle burgers mogelijk maken ongeacht het soort contract dat men heeft. Polarisatie op dit vlak doet onze maatschappij geen goed. We dienen nieuwe goede wederkerige arbeidsrelaties te ontwikkelen. Werkgevers kunnen niet meer beloven dat iemand eeuwig bij hem kan blijven werken. Daarom is het nodig om een arbeidsvoorwaardenpakket te ontwikkelen waarin ontwikkeling, scholing en transitie belangrijke aandachtspunten zijn.

Hoe worden mensen regisseur over hun eigen toekomstige loopbaan?

Door binnen ons onderwijssysteem en maatschappij het mogelijk te maken dat mensen niet alleen leren een beroep of functie uit te oefenen, maar ook de persoonlijke vaardigheden ontwikkelen om het leven op zich te organiseren. Is er op dit moment voldoende aandacht voor actieve werkplekken en innovatieve arbeidsorganisatie? Ik denk dat er aandacht voor is maar het wordt nog niet breed gedragen. Wat we ons onvoldoende afvragen is wat de nieuwe ordening gaat worden, wat voor werk er straks is en wie gaan er wel en niet meedoen. Is daar nieuwe wet- en regelgeving voor nodig? Hoe gaan mensen die zich in de wat we noemen GIG-economie in hun eigen welvaart en welzijn voorzien?

Leven lang leren is een belangrijke competentie. Hoe gaan we mensen stimuleren over de grenzen van hun eigen expertise heen te kijken?

Dat doen we door de arbeidsovereenkomsten, het arbeidsrecht en de sociale zekerheid zo voor hen in te richten dat ze dat ook werkelijk kunnen. Misschien moeten we eens nadenken over de verschillende behoeftes van de werkenden. Nu hebben we altijd alles gelijk voor iedereen. Dat kan in de toekomst per mens verschillen. Technologische ontwikkelingen maken het mogelijk dat we niet verindividualiseren maar dat we persoonlijke, op ieders actuele situatie, producten of diensten willen. Leren op zichzelf dient dan ook te innoveren. 4 of 6 jaar naar school is al lang niet meer nodig, wel regelmatig naar school. Hoe kan het zijn dat met de wereld die voor ons ligt je alleen financiering krijgt voor een opleiding tot je 27e, daar zou je in je loopbaan ook voor moeten kunnen sparen. Dat zijn de innovaties waar we over na moeten denken.

We zien in Nederland een enorme groei van ZZP’ers.

We kunnen niet alle zzp’ers over een kam scheren. De echte ondernemer die goed verdient regelt veel voor zichzelf. Op het moment dat het fout gaat is het voor eigen risico, dat kan hij verzekeren. Op het moment dat ze dat niet doen dan zou dat inderdaad wel eens een grote druk op de sociale voorzieningen kunnen geven. Daar dienen we dan sociaal te innoveren.

Hoe gaat de toekomstige arbeidsmarkt er uit zien met een afname van vaste banen en een toename van zzp'ers en robots?

Niemand weet hoe de toekomstige arbeidsmarkt er precies uit gaat zien. Er zullen banen verdwijnen maar er ontstaan tegelijkertijd ook nieuwe banen. Er is gelukkig nu ook een belangrijke groep die stelt dat de robot de mens niet geheel gaat vervangen maar dat we op veel plekken met de robot gaan samenwerken. Technologie gaat belangrijke veranderingen in werk teweeg brengen. Wij verdelen de werkgelegenheid nu nog teveel in manufacturing en non-manufacturing, maar in de toekomst gaat het niet meer over routine of non-routine. Alles wat routine is kan vervangen worden door automatisering. Een technische georiënteerde economie is veel schokbestendiger dan een traditionele diensten economie. Bovendien ontstaan er samen met elke hoogwaardige technische baan 2,5 tot 4,5 nieuwe banen op alle opleidingsniveaus en over sectoren heen.

Betrokken- en bevlogenheid van mensen kan gelinkt worden aan hogere bedrijfsprestaties, een lager personeelsverloop en meer efficiëntie. Waarom laten bedrijven veel rendement van sociale innovatie liggen?

Bedrijven laten sociale innovatie niet liggen, het is een proces dat veel inzicht, voorbereiding en uiteindelijk ook draagvlak vraagt. Arbeidsvoorwaarden zijn een belangrijk aspect van eigen regie een verantwoordelijkheid voor een loopbaan. Om een groep medewerkers te laten bewegen van life-time employment naar meer zelfregie zijn visie op de richting en daarbij aansluitend beleid nodig. We zien nu dat we in deze tijd vanuit medezeggenschap en vakbonden veel vragen krijgen over de nut en noodzaak van deze “sociale innovaties”. Ik ben van mening dat het hier eigenlijk gaat om een nieuwe emancipatiegolf van werkende mensen. Dat heeft tijd nodig. In die tijd dienen we stap voor stap naar het ultieme doel toe te werken. Denk eens in wat voor stap het is als je van een vastgesteld aantal vakantiedagen de overstap maakt naar een beperkt aantal gedefinieerde dagen en een budget waar je meer mee kan doen dan alleen vakantiedagen opnemen. Dit soort stappen helpt om werkenden regie te geven en te leren dat dit ook echt iets is wat je zelf moet willen bepalen. Er zijn bijvoorbeeld ook bedrijven waar mensen ieder voor zich hun eigen salaris bepalen. Een belangrijke sociale innovatie is ook dat er een nieuwe vorm van medezeggenschap van werkenden komt. Dat hoort bij de emancipatie van de werkenden.

Is voortdurende sociale innovatie voor Randstad een sleutelproces om nieuwe diensten te ontwikkelen?

Wij zijn ons bewust dat we aan de kant van de werkenden veel innovatie kunnen brengen. Onze drijfveer is een level playing field creëren voor alle mensen die werken ongeacht contractvorm. De contractvorm zou de regie over je loopbaan niet moeten kunnen bepalen. Bepaalde zekerheden zoals het kunnen kopen van een huis zijn nu met name verbonden aan het vaste contract. Met een sociale innovatie als de Perspectiefverklaring heeft Randstad samen met Obvion en Vereniging Eigen Huis het mogelijk gemaakt dat ook mensen met een flexibele arbeidsovereenkomst een eigen huis kunnen kopen. (https://www.randstad.nl/werknemers/flexwerkers/perspectiefverklaring).

Wat adviseert u ondernemers om sociale innovatie beter te benutten en waar moeten ze beginnen, zo ja heeft u hier een concreet voorbeeld van?

Kijk goed om je heen waar je van betekenis kunt zijn voor de maatschappij, je medewerkers, de scholieren in je omgeving etc. We kijken bij Randstad ook op die manier naar onze rol in de maatschappij. We willen ons werk heel goed doen en kijken vanuit onze corebusiness waar we aan bij kunnen dragen. Wij zijn immers van werk. We hebben daar drie aandachtsgebieden voor benoemd; de emancipatie van werk, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en sociale inclusiviteit en diversiteit. We zijn bijvoorbeeld met COS actief op het vlak van stages voor VMBO scholieren. Met ENACTUS hebben we een programma waar de leiders van de toekomst leren goed om zich heen te kijken en de maatschappelijke issues die spelen vanuit social entrepreneurship te helpen oplossen. Het is steeds zaak om het niet alles in je eentje te willen oplossen maar ook de samenwerking te zoeken met bijvoorbeeld de overheid of andere bedrijven.

Plusbusiness
28 september 2016   Duurzaam Dossier
   In Beeld
   Innovatie Modellen

  Plusbusiness.nl
  Over Plusbusiness.nl
  InnovationHub
  Contact
  Redactie
  Uitgever
  Nettiquette
  Disclaimer
  Persberichten
  Vrijwilligers


  Specials
  Leestafel
  Zeven wetten voor
    innovatie

  Bachelor Master Prijs
  Rondetafelgesprek
  Rondvraag


  Tools
  Kaizen
  Milieubarometer
  Ladder van Lansink
  Innovatiestijlquiz


  Infographics
  Kritieke grondstoffen
  Global resources stock
    check

  Human Development
    Index

  Kondratieff-golven
  Toekomstige
    technologische
    ontwikkelingen

  Ellen MacArthur
  Categorieën
  Innovatie
  Mobiliteit
  Nieuwe Economie
  Nieuw Organiseren
  Passionate People
  Blikvangers
  Video
  Duurzaam Dossier
  In Beeld
  Innovatie Modellen
  3d Printing
  Grondstoffen Strategie
  Deeleconomie
  Integrated Reporting
  Upcycling


  Columns
  Strategische Marketing
  Crowdfunding
  Klantgedreven Innoveren
  Partnershappen
  CSR Issues
  De Consumens
  Boeiend?


  Links
  Global Innovation Index
  Sustainable Society Index
  Gemeentelijke
    Duurzaamheids Index

  Plus interview
  Jacques Pijl
  Hester Klein Lankhorst
  Suze van der Meulen
  Roland Amoureus
  Wiebrand Kout
  Ton Van ’t Noordende
  Chris Heutink
  Tom Oostrom
  Ivo de Nooier
  Theo Voskuilen
  Merijn Everaarts
  Stientje van Veldhoven
  Taco Carlier
  Karel Luyben
  Rob van Gijzel
  Jacqueline Cramer
  Bas Ruter
  Femke Groothuis
  Felix Janszen
  Frank van Ooijen
  Herman Hoving
  Ewald Breunesse
  Ton van der Giessen
  Stef Kranendijk
  Max Remerie
  Henk de Bruin
  Hans Kwaad
  Marga Hoek
  André Veneman
  Gerald Schotman
  Marco van Gelder
  Thomas Rau
  Ton van Keken
  Sander Tideman
  Ruud Koornstra

  Volg Plusbusiness.nl


  Afmelden nieuwsbrief

   Facebook

   Twitter

   LinkedIn


  Innovatie Modellen
  Stacey Martix
  Het Ansoff model
  Concurrentiestrategieën
    van Porter

  The Lean Startup methode
  Design Thinking
  Het model van Knoster
  Innovatieradar
  Strategische innovatie
  Zes denkhoeden van De Bono
  Het Belbin model
  Het Nonaka model
  Clusterradar